Les AMPA valoren positivament la Xarxa Llibres

En un 68% dels centres de Castelló s’han pogut proporcionar a l’alumnat lots sencers i en un 32% han requerit a les famílies la compra d’algun llibre

banco_libros

FAMPA-Castelló Penyagolosa ha fet una enquesta entre les AMPA federades per avaluar el funcionament del programa Xarxa Llibres i en la majoria dels casos les valoracions són positives ja que els pares i mares expliquen que, efectivament, s’ha notat l’estalvi en la compra de material escolar. Per la seua banda la Conselleria, també ha posat en marxa una consulta per valorar la dotació de material que han sigut capaços d’aconseguir els bancs de llibres i també han recollit resultats positius.

Per la seua banda, la Conselleria ha fet seguiment del funcionament, i ha consultat als centres si han demanat a les famílies que compren algun llibre de text, a banda dels que ja se’ls proporciona amb el banc de llibres. Tenint en compte tant centres concertats com públics en un 32% dels casos se’ls ha demanat adquirir més llibres i en un 68% se’ls ha entregat lots sencers. En el cas dels centres públics la Xarxa Llibres ha funcionat millor, ja que només en el 28% dels casos s’han hagut d’adquirir més manuals per part de les famílies i en el 72% s’han pogut entregar lots sencers, mentre que en la concertada s’han comprat més llibres, concretament, en el 65% dels casos i només han obtingut lots sencers el 35% de les famílies.

Tant FAMPA com la Conselleria coincideixen en assenyalar que el programa per a la creació de bancs de llibres ha repercutit positivament en l’estalvi de les famílies en la compra de material escolar. En la majoria dels casos recollits per l’enquesta de FAMPA la despesa en la compra de manuals desapareix o es redueix a més de la meitat, en els casos de l’educació Primària, on es contemplen despeses del voltant de 300€ en llibres de text per alumne. Així en alguns casos, les famílies han hagut de comprar llibres sobretot quaderns d’exercicis per completar de matemàtiques, plàstica i anglès. No obstant això, en les dues enquestes ha quedat també palés que el resultat del funcionament, és a dir la necessitat de comprar més materials per part de les famílies, o no, també depén de la implicació de les direccions dels centres. En aquest sentit, la Conselleria explica que és necessari bolcar-se en l’organització del programa i, a més dels recursos que s’habiliten des de l’administració autonòmica també es poden aportar tant recursos propis del centre, com de les administracions locals, per exemple, per poder subvencionar el màxim de manuals possibles.

Educació Secundària

Per una altra banda cal destacar, que els principals problemes de funcionament dels bancs de llibres han sorgit en l’educació secundària que són els que més recursos necessiten per dotar de material al seu alumnat, segons l’enquesta de FAMPA, al voltant de 400€ per alumne, només en la compra de manuals. El problema sorgeix perquè el curs anterior no es van canviar els llibres de 1r i 3r d’ESO, ja que es preveia la derogació de la LOMCE per l’oposició social que havia suscitat, però finalment, amb el desgovern en l’àmbit estatal la llei continua vigent i els llibres s’han d’adaptar a la nova normativa. Així, enguany els instituts s’han trobat amb què no només han de canviar els llibres de 2n i 4t, que s’havien d’introduir enguany, sinó que també s’han de reemplaçar els de 1r i 3r que no es van canviar l’any anterior. Aquest fet provoca que no es puguen reciclar els manuals de cursos passats i s’hagen de comprar tots de nou, per tant complica la posada en marxa de bancs de llibres perquè requereix una despesa extra.

Propostes

Aquesta ha sigut una de les principals queixes de les AMPA així com també l’estat dels manuals que consideren que en alguns casos no és l’adequat. En aquest sentit les associacions de pares i mares proposen diverses millores com aclarir el criteris de l’estat en el qual s’han d’entregar els llibres per entrar a formar part dels bancs de llibres i que els terminis de participació i organització s’informen amb més temps per millorar la gestió. Per una altra banda, en l’enquesta de FAMPA les famílies també han demanat que s’incloga a l’alumnat d’Infantil en el programa subvencionant d’alguna manera el material d’aquest cicle, ja que encara que la despesa siga menor, comparada en cursos superiors, en alguns casos excedeix els 60€ per alumne que pot suposar un cost important per a les famílies amb menys recursos.