Fampa Castelló denuncia que alguns centres sol·liciten modificar “de manera indeguda” l’horari escolar

FAMPA Castelló Penyagolosa mostra la seua preocupació respecte a les sol·licituds de modificació d’horari per al curs vinent formulades per les direccions de diversos centres escolars.

En el seu dia FAMPA Castelló Penyagolosa ja va denunciar que aquesta possibilitat de modificació de jornada, prevista únicament per a situacions específiques i justificades (transport de l’alumnat, per exemple) ha estat utilitzada de forma indeguda per proposar modificacions de jornada que no atenen als interessos de la comunitat educativa sinó que amaguen reivindicacions laborals i conveniències personals.

Aquestes propostes, que en determinats casos arriben a l’extrem de suggerir el començament de la jornada lectiva a les 8:30 h o el seu acabament a les 16:00 h, són, en molts centres, una reacció al fet que les famílies votaren en contra de la jornada escolar continuada i deixen de manifest que hi ha equips directius i claustres que no accepten la voluntat de la majoria de les famílies manifestada a aquesta consulta.

A hores d’ara, les famílies no tenen clars els horaris dels seus fills i filles

A més a més, FAMPA Castelló Penyagolosa denuncia que el dia d’avui moltes famílies de diversos centres escolars de la província encara no tenen cap certesa de quin horari tindran els seus xiquets i xiquetes el vinent curs escolar. Donat que aquesta decisió té gran importància en la conciliació de les famílies i les seues condicions laborals i socials considera que les propostes relacionades amb la modificació d’horaris s’haurien de formular i resoldre abans que finalitzara el període d’admissió escolar, ja que en el seu cas, pot crear situacions d’indefensió de les famílies.

En definitiva, la Federació demana que es resolga i es comuniquen a la comunitat educativa, i especialment a les famílies, les decisions de modificació de jornada i que, en tot cas, que s’atenga al que actualment contempla la normativa vigent al respecte, limitant-se l’admissió de les propostes de modificació de jornada als casos i situacions degudament justificats.

Per aconseguir-ho seria necessari conéixer, centre a centre, les raons que fonamenten els horaris especials i si en la consulta de la jornada escolar continuada va eixir a les clares el “no” a la jornada escolar continuada.