2022 ha estat un any ple de reptes heretats de la crisi sanitària sofrida anys anteriors i un any de lluita per tractar d’arreglar les moltes conseqüències que la pandèmia ens va deixar. Conseqüències de tipus acadèmic, psicològic, mental, social, etc. que han afectat enormement tant a l’alumnat com a la resta de la comunitat educativa.

Aquest ha sigut el primer any de nova normalitat a les aules, i les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes han hagut de reactivar-se per continuar atenent a les necessitats dels nens i nenes de la millor manera possible. Entre associacions noves i tornades a constituir durant el curs passat i aquest s’han sumat a la FAMPA Castelló Penyagolosa més d’una desena d’AMPA. Amb açò, ja hi ha més de 250 AMPA federades en la federació de Castelló.

Aquest any també s’han introduït algunes modificacions en l’àmbit educatiu com la de la jornada escolar en alguns centres, i la implantació de la LOMLOE, la nova reforma educativa que encara està donant molt de què parlar.

Sobre la jornada escolar, la FAMPA Castelló Penyagolosa va demanar en primera instància que es presentaren alguns estudis que ajudaren a les famílies a veure quin tipus de jornada (continuada o partida) beneficiaria més als xiquets i xiquetes. Enfront de la manca d’aquests estudis, la FAMPA Castelló Penyagosa demanava que la decisió de jornada contínua o no la prenguera la Conselleria d’Educació i que no es deixara en mans de la comunitat educativa, amb l’objectiu d’evitar generar diferències dins de l’escola pública i entre la pública i la concertada. La decisió de deixar l’elecció a les famílies va portar al fet que la majoria dels centres de la província optaren per continuar amb la jornada partida, com fins ara.

Per altra banda, el canvi més gran que el sistema educatiu està sofrint ara ve de la mà de la implantació de la LOMLOE. Aquesta reforma educativa encara genera molts dubtes en les famílies i en la resta de l’entorn educatiu. Com afectarà la nova llei a l’educació dels xiquets i xiquetes, quins seran els criteris per avaluar-los, quin serà el paper de les famílies ara, etc., són alguns dels molts dubtes que les famílies tenen. Per tractar de resoldre’ls, tant des de la FAMPA Castelló Penyagolosa com des de la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya s’oferiran, aquest pròxim any, formacions dirigides a famílies que recolliran tots aquests dubtes.

L’organització d’extraescolars, eix fonamental de l’activitat de les AMPA, també ha sigut una font de preocupació per a les famílies durant aquest any. La FAMPA Castelló Penyagolosa ha rebut les queixes d’unes quaranta AMPA de la província sobre aquest tema, i és que, La resolució que es publica anualment per la secretaria autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària posa nombroses traves a les AMPA per poder realitzar activitats extraescolars en horari escolar no lectiu, fent-ho casi impossible.

Per tal de garantir la possibilitat de programar activitats extraescolars, eliminant obstacles normatius com aquests la FAMPA Castelló Penyagolosa ja ha traslladat el descontentament a Conselleria.

Per altra banda, enguany ja s’han concedit les subvencions de la Conselleria d’Educació per a finançar el foment d’activitats de la participació, associació i formació de mares i pares realitzades per les AMPA. De la província de Castelló han obtingut l’ajuda un total de 53 AMPA de les 67 que es van presentar. Totes aquestes AMPA estan federades amb la FAMPA Castelló Penyagolosa cosa que és per la FAMPA motiu d’orgull.

Activitats de la FAMPA Castelló Penyagolosa

En l’àmbit organitzatiu, des de la FAMPA Castelló Penyagolosa, a poc a poc s’ha tornat a la realització de jornades, formacions i tallers de manera presencial.

S’han dut a terme algunes formacions i activitats per aprendre més sobre la diversitat funcional. Per una banda, les jornades d’inclusió de l’aula al món laboral, per orientar a les famílies amb fills i filles amb diversitat funcional; també un curs de suport per a les famílies d’alumnes amb necessitats específiques, i per últim, la FAMPA Castelló Penyagolosa ha col·laborat en l’organització d’una jornada sobre l’educació de la sexualitat i afectivitat en persones amb diversitat funcional que va organitzar l’AMPA de la CEE La Panderola.

Durant el curs passat es van oferir 28 xarrades i 5 tallers dels quals es van impartir més de 100 formacions a les diferents AMPA de la província. Aquest curs, vist l’èxit del curs passat, s’ha presentat ja la nova oferta formativa amb un total de 9 tallers i 26 formacions tan presencials com en línia. Per a aquest curs s’han incorporat nous temes i formadors/es com Maria Ferrer, nutricionista, que ofereix xarrades sobre hàbits alimentaris saludables i prevenció de males conductes nutricionals en l’adolescència; Estela Buenaventura, educadora sexual, que ofereix xarrades d’educació sexual des de la infància fins a l’adolescència; Judith Gallardo, lingüista, que ofereix tallers pràctics de foment i promoció de la lectura i d’estimulació a la lectoescriptura; i Sonia Romero, psicòloga, que ofereix una formació sobre l’autoestima i les expectatives en els nostres fills i filles. A més, també s’han mantingut formacions ja oferides en edicions anteriors com les xarrades sobre assetjament escolar, igualtat de gènere, comportament dels infants i les seues emocions, i sobre temes relacionats amb la salut… i tallers sobre l’educació viària, sobre els riscos de les xarxes socials i tècniques de defensa personal.

Des d’octubre ja s’han impartit 38 formacions i tallers i continuem tenint molta demanda.

A banda d’aquestes formacions, aquest any també hem organitzat un concurs de contes infantil i hem participat en la primera jornada de bones pràctiques en associacions de famílies “Totes a una!” que organitzava la regidoria de Participació Ciutadana amb la col·laboració de la FAMPA Castelló Penyagolosa. A aquesta van acudir representants de 10 AMPA de la província. Des de la FAMPA Castelló Penyagolosa pretenem realitzar més jornades d’aquest tipus amb l’objectiu de reunir a les AMPA de la nostra província per comunicar-nos, per recuperar la il·lusió i el sentit de propòsit i per compartir amb altres associacions totes aquelles iniciatives meravelloses que duem a terme a les AMPA.

Des de FAMPA Castelló Penyagolasa valorem molt positivament els esforços de la comunitat educativa per adaptar-se a una nova normalitat plena de reptes derivats de la pandèmia, i agraïm a les famílies la seua participació i esforç per continuar avançant i millorant l’educació pública. Esperem que l’any que ve vinga carregat de coses bones.