En el butlletí d’aquesta setmana us parlem de l’espectacle “Historietes Medievals”, que tindrà lloc el dijous, 2 de febrer a les 18 h al Centre Municipal de Cultura “La Mercé” de Borriana; de la nostra assemblea general ordinària i extraordinària que tindrà lloc el dissabte, 4 de febrer a partir de les 9.30 h al CEIP Bernat Artola; i de l’activitat Planetaller: “electricitat”, que es realitzarà el diumenge, 5 de febrer a les 11 h al Planetari de Castelló.