Apreciem l’impuls de la Conselleria d’Educació als instituts escola

El projecte d’ordre està ara en termini d’exposició pública i totes les AMPA i l’entorn educatiu
poden presentar suggeriments o observacions fins al 19 de febrer

El passat divendres 3 de febrer es va publicar el Projecte d’Ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual es regula la implantació i reglamentació dels instituts escola que integren els ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana. La FAMPA Castelló Penyagolosa celebra que per fi la Conselleria desenvolupe aquest nou format de centres escolars, ja que aquesta ha estat una demanda constant de les AMPA, especialment a les escoles de pobles menuts.

Fins al moment, almenys cinc centres de les comarques de Castelló estan aplicant aquesta fórmula de forma experimental amb resultats positius avaluats per la Conselleria i per les mateixes AMPA dels centres. Aquests són els centres escolars Carles Selma i Guitarrista Tàrrega de Castelló de la Plana, el CRA Penyagolosa d’Atzeneta del Maestrat i el CEIP Don José Alba de la Vilavella.

Des de fa temps, moltes famílies i experts educatius han defensat la idea de la integració dels primers cursos de secundària en els centres de primària. Aquesta demanda es basa en les circumstàncies de l’alumnat i dels centres, com la falta de maduresa, la mida massiva dels centres de secundària i la necessitat de continuar amb els ensenyaments establerts en l’educació primària. La implicació dels primers cursos de secundària en els centres de primària és vista com una manera de millorar l’educació i la vida escolar de l’alumnat.

La implantació d’aquests instituts escola en àmbits geogràfics despoblats ajudarà a arrelar la població al territori. També servirà per a descongestionar centres de secundària massificats, a més de lluitar contra l’abandonament escolar prematur, contribuint alhora a la consecució de l’equitat en l’educació.

Per ara, aprofitant que l’esborrany de la proposta de llei està en fase d’exposició pública, animem a totes les AMPA i a l’entorn educatiu a formular aquelles propostes que puguen millorar-la. Des de la FAMPA Castelló Penyagolosa esperem que la norma puga ser aplicada tan aviat com siga possible.