La FAMPA trasllada a Direcció Territorial les preocupacions de les famílies

Reunió de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes amb Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport.

La FAMPA Castelló Penyagolosa ha assistit a una reunió amb el director territorial d’educació, cultura i esport, Alfred Remolar, el cap de servei territorial d’educació, Alfredo Mercé, i l’inspector cap territorial d’educació, Juan Corchado. A la reunió, la FAMPA ha exposat les peticions i queixes de les diferents AMPA federades. En concret, s’han tractat les següents qüestions:

Activitats extraescolars

En primer lloc, la FAMPA ha demanat “que s’eliminen obstacles normatius que actualment fan inviable la programació d’activitats extraescolars dins de la jornada lectiva”. La federació ha comentat també que la negativa dels equips directius de fer-se càrrec del cost de les activitats dels becats de menjador, i la manca de lloc, que malgrat el que diu la normativa, impedeix la realització d’extraescolars, són dos factors que també agreugen la problemàtica.

Subvencions extraescolars aules CIL

A la reunió també s’ha expressat la preocupació pel tema de les escoletes i extraescolars per a l’alumnat d’aules CIL, ja que, per la seua necessitat de personal especialitzat, les famílies i les AMPA no poden assumir el seu elevat cost. La federació ha demanat a conselleria que llance algun tipus de subvenció per a aquestes famílies: “No podem deixar exclosos de gaudir d’escoletes i extraescolars a l’alumnat d’aules cil per motius econòmics.”

Canvi d’horari de la jornada escolar

La FAMPA, i moltes de les AMPA federades, està especial preocupada pel tema del canvi d’horari de la jornada escolar. La federació ha comentat que aquest és un tema molt sensible que ha de comptar amb l’opinió i consulta de totes les famílies, ja que afecta la vida familiar, laboral i social d’aquestes, i no pot dependre d’un acord per majoria simple del Consell Escolar del Centre. A més, en molts casos, la modificació d’horari s’ha donat en centres en els quals es va votar continuar amb la jornada partida, per això, moltes famílies veuen aquestes modificacions dels horaris com una mena de coacció per obligar les famílies a votar en favor de la jornada contínua en el següent procés de votació.

Licitacions cantines IES

També s’ha tractat el tema de les licitacions de les cantines als instituts. La FAMPA ha expressat la seua preocupació pel fet que, durant la pandèmia, algunes cantines van expirar el termini de licitació i les famílies es van trobar sense aquest servei en la reobertura dels centres. En consultar sobre el tema se’ls va comunicar que haurien d’esperar que s’obrira de nou el termini de licitacions. Durant el curs passat, la FAMPA va contactar amb Direcció Territorial per demanar l’agilització del procés de licitació, ja que aquest servei és vital per a molts alumnes d’IES. La federació ha demanat transparència en el procediment de licitació i informació sobre els requisits que s’han de complir per garantir la continuïtat d’aquest servei.

Des de direcció territorial s’ha comentat que obtenir les licitacions és un procés burocràtic complicat que, malauradament, com molts altres processos d’aquest tipus, és lent i costós. De tota manera el procés està en marxa. 

EDIFICANT

La FAMPA també ha expressat la seua preocupació pel programa EDIFICANT, que, malgrat que és un programa molt necessari, seria important accelerar els processos per adaptar els centres educatius a la realitat i per fer-ne de nous. Des de direcció territorial s’ha comentat que aquest procés va començar sent àgil, però que actualment, amb la gran quantitat de sol·licituds, s’ha rellentit d’una manera natural. Així i tot, el programa continua funcionant correctament i a poc a poc s’aniran veient noves reformes i construccions.

Conserges

Finalment pel que fa als conserges, la FAMPA ha reclamat la manca de personal en alguns instituts i la dificultat per cobrir places en determinades poblacions. En algunes ocasions, els mateixos professors dels instituts han hagut d’exercir de conserges en alguns centres amb gran nombre d’alumnes. Encara que la federació entén que no és una responsabilitat directa de la Conselleria d’Educació, s’ha instat a trobar una solució per a aquest tema, ja que afecta directament als centres educatius i preocupa a les famílies.

Des de Direcció Territorial s’ha comentat que tots aquests temes i altres més concrets que afecten certes AMPA federades i que també s’han comentat a la reunió, seran tinguts en compte i es tractarà de solucionar tot allò que siga possible per continuar amb la millora d’una escola pública de qualitat per a tots i totes.