Preocupació per la manca de progressos en l’organització d’activitats extraescolars

Les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius per al curs vinent 2023-2024 han estat publicades recentment, i la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (FAMPA) Castelló Penyagolosa ha expressat la seua preocupació per la manca de progressos en el tema de les dificultats per a organitzar activitats extraescolars.

Malgrat que la federació reconeix la positiva intencionalitat de la normativa actual, considera també que aplicar-la és totalment inassumible, i per això ens trobem des de fa cursos en aquesta situació de bloqueig al respecte.

Durant els últims anys, les activitats extraescolars s’han convertit en un element fonamental de l’activitat de les AMPA. La seua programació s’ajusta als interessos de les famílies, complementant la formació de l’alumnat i contribuint significativament a millorar la imatge de l’educació pública valenciana.

A més a més, aquestes activitats ofereixen un exemple excel·lent d’ús òptim de les instal·lacions escolars i permeten a les famílies accedir a activitats recreatives i educatives a un preu més assequible, tot tenint present que algunes de les quals (especialment en xicotetes localitats) no estan a l’abast de les famílies perquè des de la iniciativa privada no s’ofereixen.

La FAMPA Castelló Penyagolosa, un curs més, fa una crida perquè es reconega la tasca feta per les AMPA i se’ls garantisca la possibilitat de planificar activitats extraescolars. És imprescindible eliminar els obstacles normatius actuals que, en la pràctica, dificulten la programació d’aquestes activitats durant els horaris escolars no lectius. Cal tenir en compte la demanda de les famílies, el fort grau de participació, la seua complementarietat amb l’educació reglada i el prestigi de l’educació pública a les Comarques de Castelló.

Davant d’aquest escenari, la FAMPA Castelló Penyagolosa continuarà vetllant per millorar aquesta situació i garantir que les veus de les famílies siguen escoltades. És important promoure el diàleg amb les autoritats competents per abordar aquesta qüestió i buscar solucions que permeten mantenir i enfortir les activitats extraescolars en els centres educatius.