La FAMPA et forma 2022-2023


A continuació us deixem un llistat dels cursos i xerrades que us oferim per al curs 2022-2023.

Si la vostra AMPA està interessada en qualsevol d’ells, podeu contactar amb nosaltres per telèfon al 656 84 14 15 o enviar un correu a formacion@fampacastello.org.

També podeu realitzar la inscripció clicant el següent botó:
A més, si voleu més informació sobre les formacions i els tallers, us deixem els vídeos en els quals els mateixos formadors us expliquen de què va cada un.
Normes per a sol·licitar les formacions o els tallers

  • Les xarrades que es realitzaran durant l’any educatiu seran les aprovades en els projectes d’activitats de la Confederació Gonzalo Anaya i Fampa Castelló Penyagolosa. Ambdós aprovats per les seues assemblees, i es podran dur a terme en dies laborals i dissabtes i en horari que afavorisca l’assistència més gran dels pares i mares.
  • Totes les formacions i els tallers seran impartides pels formadors de la FAMPA Castelló, i es faran segons l’orde d’arribada de sol·licituds.
  • Les AMPA sol·licitants s’encarregaran de l’organització de la xarrada o jornada i hauran d’entregar (abans de la realització de la xarrada) una còpia de la circular que s’envia als pares/mares per a informar de l’activitat a fer, en la que conste clarament que està subvencionada per FAMPA Castelló Penyagolosa i el certificat del centre educatiu on es realitza la formació o el taller (original, signat per director i secretari del centre amb el segell del centre).

Més informació

  • L’objectiu és que les xarrades arriben al màxim nombre de pares, mares i/o tutors/es. Per a garantir-ho, s’establirà un sistema Interampa.
  • Els formadors s’encarregaran de dur a terme el control d’assistència sobre un format d’assistència estàndard, que continga nom i cognoms de l’assistent, AMPA i localitat.