Formació

Oferta de xerrades i tallers per a mares i pares socis de les AMPA que són impartides pels formadors de FAMPA Castelló:

PROGRAMA DE XERRADES 2019/20

PROGRAMA DE TALLERS 2019/20

Per a més informació:
formacion@fapacastello.com
964 254 216 - 656 841 415

NORMES PER A SOL·LICITAR LA FORMACIÓ

  • Les xerrades que es realitzaran durant l´any educatiu seran les aprovades en els projectes d´activitats de la Confederació Gonzalo Anaya i Fampa Castelló Penyagolosa. Ambdós aprovats per les seues assemblees, i es podran realitzar en dies laborals i dissabtes i en horari que afavorisca la major assistència dels pares i mares."
  • Totes les xarrades i jornades, conferències etc...seran impartides per els formadors de Fapa Castelló, i es realitzaren segons l´orde d´arribada de sol·licituds.
  • Les AMPA sol·licitants s´encarregaràn de l´organització de la xarrada o jornada i hauràn d´entregar (abans de la realització de la xarrada) una còpia de la circular que s´envia als pares/mares per a informar de l´activitat a realitzar, en la que conste clarament que està subvencionada per Fampa Castelló "Penyagolosa" i el certificat del centre educatiu on es realitza la xarrada, jornada etc...(Original, signat per director i secretari del centre amb el segell del centre).

INFORMACIÓ PER A SOL·LICITAR LA FORMACIÓ DE PARES I MARES PER AL CURS 2021/2022

  • L'objectiu és que les xerrades arriben al màxim nombre de pares i mares, per a garantir-ho, s'establirà un sistema Interampa.
  • Els formadors s´encarregaran de realitzar el control d´assistència sobre un format d´assistència estàndard, que continga nom i cognoms de l´assistent, AMPA i localitat.