Llibre de les AMPA’s

Els llibres d´ una AMPA són molt importants, perquè reflecteixen la gestió realitzada. Deuran estar a disposició dels pares i mares en l´ Assemblea. Al final de cada mandat en la junta directiva, i en cas de no continuar, deurem entregar-los a la nova junta directiva.