J. Costa: “Els i les estudiants de Castelló tenen talent matemàtic”

clase_tecnologia

Juan Costa és president de l’associació Asfames, entitat que promou el projecte Estalmat, una iniciativa dirigida a fomentar el talent matemàtic dels i les estudiants. L’objectiu del projecte és la detecció, l’orientació i l’estímul del talent matemàtic dels i les joves de 12 i 13 anys, sense extreure’ls del seu entorn educatiu i social. Aquest procés té dos anys de duració i consisteix en la participació regular en diferents activitats organitzades per estimular les habilitats científiques. A continuació Costa ens explica les claus d’aquesta iniciativa educativa.

 

Com sorgeix el projecte Estalmat?

Aquest projecte va ser dissenyat per Miguel de Guzmán després d’advertir que existeixen molts estudiants de Secundària i Batxillerat que no desenvolupen les seues habilitats matemàtiques a causa de la rigidesa dels currículums i la falta d’atenció individualitzada. Aquest perfil d’estudiants posseeix un alt potencial per contribuir al desenvolupament de la nostra societat i aquest projecte pretén afavorir la vocació científica d’aquests joves.

 

Quines entitats promouen aquesta iniciativa?

El projecte es va iniciar en la Comunitat de Madrid amb el suport de la Real Academia de las Ciencias però s’ha estés a tot l’estat. Estalmat es va implantar al País Valencià en 2007 amb el suport de la Universitat de València i la Universitat d’Alacant, i en 2008 es van sumar també la Universitat Jaume I de Castelló i la SEMCV (Societat d’Educació Matemàtica Al-Khwarizmi). Actualment, el projecte està patrocinat principalment per la Fundació Vodafone Espanya, subvencions del CSIC i el projecte I-Math de Consolider.

 

Quins són els principals objectius d’aquesta iniciativa?

El principal objectiu d’aquesta iniciativa és no malgastar el talent matemàtic de les nostres filles i fills, i que se’ls proporcione l’estímul adequat perquè puguen arribar a assolir el seu màxim potencial. Pensem que oferir-los suport educatiu i les oportunitats que necessiten per desenvolupar les seues habilitats és una condició necessària per a contribuir a la seua felicitat, al seu futur i al de la nostra societat.

 

A quin perfil d’estudiants va dirigit el projecte?

El projecte va dirigit a tots i totes les estudiants de dotze i tretze anys que tinguen creativitat matemàtica i curiositat per la ciència, i, sobretot, que estiguen disposats i disposades a participar en la millor aventura de la seua vida.

 

Com es pot participar?

Els i les estudiants de Castelló que vulguen formar part del projecte poden participar mitjançant les proves de selecció que se celebren tots els anys en la Universitat Jaume I. Per una altra banda, en el cas d’entitats o institucions també poden participar col·laborant en el projecte com a patrocinadors o participant en les activitats obertes que durant l’any organitza Asfames en col·laboració amb Estalmat. Les persones interessades poden trobar tota la informació en la web www.estalmat.org

 

 

 

En què consisteixen els processos de selecció de l’alumnat?

Des dels inicis del projecte s’ha seleccionat un total de 100 alumnes de quatre promocions diferents. Cada any se selecciona a 25 joves mitjançant un procés de dues fases. La primera consta d’una prova escrita d’aptitud on es proposen diferents qüestions matemàtiques i en la segona es realitza una entrevista personal per valorar l’actitud dels i les estudiants cap al projecte.

 

Quin tipus d’activitats es programen?

Ara mateix, des d’Asfames, organitzem activitats obertes a tot l’alumnat, encara que quedaren fora del procés de selecció o no pogueren participar en el mateix, com ara; conferències, xarrades i taules rodones. Pels i les estudiants que van accedir a formar part del projecte se celebren activitats tots els dissabtes en les diferents seus de Castelló, València i Alacant. Així mateix, cal destacar les activitats especials que es programen durant el curs com excursions, assistències a centres científics de recerca de reconegut prestigi o acampades de cap de setmana.

 

Quines metodologies s’utilitzen en el desenvolupament del projecte?

Els i les estudiants tenen l’oportunitat de treballar amb experts i expertes que utilitzen la didàctica més avançada. Interactuen amb el professorat a través d’activitats cooperatives per descobrir que les matemàtiques requereixen sobretot un esperit creatiu i una imaginació fèrtil. A partir d’ací, tot és possible.

 

Què li diria a l’alumnat de Castelló perquè s’animaren a participar?

Els i les estudiants de Castelló tenen talent matemàtic i s’ha de potenciar, només cal observar els resultats de les proves Cangur, o les Olimpíades Matemàtiques autonòmiques que sempre compten amb un protagonisme importantíssim d’estudiants de la província. Aquest talent no s’ha de desaprofitar, mereix trobar l’estímul adequat i Estalmat és una eina fonamental per a això.

 

Com es pot millorar el desenvolupament de les habilitats matemàtiques?

Amb el treball cooperatiu que caracteritza els desenvolupaments científics i que es reprodueix a l’aula d’Estalmat. Cada sessió és un petit laboratori on els i les estudiants que hi participen estableixen relacions amb els seus iguals que els permeten desenvolupar-se més enllà de les seves pròpies capacitats a través de la col·laboració i l’enriquiment mutu. Aquest fet és molt important si tenim en compte que molts dels i les estudiants que hi participen són persones d’altes capacitats o amb bona predisposició per a l’estudi i, de vegades, sofreixen assetjament escolar en els seus col·legis perquè els seus interessos no encaixen amb els de la resta de companys i companyes.

 

De quina forma pretén aquesta iniciativa contribuir al desenvolupament cultural i científic de la Societat?

Vivim en la societat del coneixement, i fomentar les habilitats i el potencial dels i les joves científiques que participen del projecte Estalmat és la millor inversió que podem fer. No podem prescindir del seu talent que resulta imprescindible per a aquesta societat que només amb les seues aportacions i la seua genialitat podrà superar els reptes de la globalització. Són el recurs estratègic del futur de Castelló i del País Valencià. Per això, volem oferir-los les oportunitats i l’atenció educativa que necessiten per poder desenvolupar les seues habilitats matemàtiques.