FAMPA i les famílies dels Centres d’Educació Especial comparteixen reivindicacions en una reunió

La federació tracta amb els CEE qüestions com la mancança d’informació en diferents àmbits

FAMPA Castelló va participar en una reunió amb els quatre representants de les AMPA dels Centres d’Educació Especial (CEE) amb l’objectiu d’escoltar els desafiaments i reivindicacions de les famílies. Entre altres temes, van tractar les dificultats i la desinformació a la qual s’enfronten mares i pares quan els seus fills i filles arriben a l’edat màxima per a estar en el centre.

Segons el cas, l’edat límit per a continuar assistint a un CEE varia dels 21 als 24 anys. En aquest moment, comença un període difícil i, en moltes ocasions, desconegut per a moltes famílies. Tal com van manifestar representants d’aquests centres a la federació, existeix una gran manca d’informació sobre aquest tema i molts pares i mares es plantegen què fer en aquest moment perquè els seus fills i filles puguen continuar aprenent. Una de les opcions és accedir a centres ocupacionals. No obstant això, segons van apuntar, es tracta d’un procés informal i no regulat que genera molts dubtes.

Un altre dels aspectes en els quals reclamen més informació és sobre l’assessorament laboral. En aquest sentit, les AMPA dels CEE apunten que existeixen línies d’ajuda a la contractació i per falta de demanda no s’utilitzen. D’aquesta manera, queden vacants a pesar que podrien ser una bona oportunitat.

Durant la trobada, també es va posar sobre la taula la dificultat que existeix entre les famílies usuàries dels CEE per a reunir-se i poder establir relacions. A vegades, l’actitud que adopten els progenitors representa un desafiament en si mateix. A això cal afegir la dinàmica dels centres, llocs deslocalitzats amb usuaris de diferents municipis i barris.

D’altra banda, les famílies també van aportar idees per a organitzar formacions sobre diferents temes. Un dels demandats van ser els aspectes legals i patrimonials per a aquests xiquetes i xiquets quan compleixen la majoria d’edat. En aquest sentit, van suggerir formació per a poder entendre tots els procediments sobre aquest tema.

L’educació sexual va ser una altra de les propostes. Concretament, van proposar organitzar una formació per a les famílies, que són les encarregades de traslladar aquests coneixements als seus fills i filles. En aquesta línia, van destacar que en els centres la implicació sobre aquest tema és mínima i van remarcar que es tracta d’un assumpte que, a vegades, és tabú per a les famílies convencionals i encara més si cap per a les que tenen fills i filles en l’educació especial.