FAMPA Castelló Penyagolosa valora el curs 2021-2022

La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes Castelló Penyagolosa valora un curs encara marcat per la crisi sanitària, que ens ha portat inevitables conseqüències de diferents tipus: acadèmiques, psicològiques, mentals, socials, etc. que afecten a part de l’alumnat i sobre les que caldrà continuar treballant aquests anys amb programes de reforç a tots els nivells i amb professionals especialistes. S’ha treballat molt per superar aquests reptes sorgits per la pandèmia, però encara hem de continuar avançant per garantir una educació pública i de qualitat.

Aquest curs també ha estat marcat per dues eleccions a l’entorn educatiu, amb resultats de participació diferents: les eleccions a consells escolars de centre al mes de novembre, ja previstes amb anterioritat, i la consulta relativa a la modificació de la jornada escolar realitzada al mes d’abril. Totes dues convocatòries ens han fet reflexionar sobre la participació i vinculació de les famílies als seus centres escolars.

Tanmateix, durant el passat curs, va començar el desenvolupament normatiu de la LOMLOE, el qual serà més patent durant el pròxim curs 2022/2023.

 

La FAMPA ha organitzat nombroses formacions i tallers

En l’àmbit organitzatiu, des de la FAMPA Castelló Penyagolosa, a poc a poc s’ha anat tornant a la realització de jornades, formacions i tallers de manera presencial. Aquest curs ja s’han pogut fer 4 jornades presencials. La primera, la ponència Trencar el silenci davant l’assetjament escolar de l’escriptor Eloy Moreno.

Així mateix, s’han dut a terme les jornades d’Inclusió de l’aula al món laboral, per orientar a les famílies amb fills i filles amb diversitat funcional; de Suport per a les famílies d’alumnes amb necessitats específiques i el curs Llei de protecció de dades davant els menors impartit per Antonio Martin.

A més d’aquestes jornades, la FAMPA Castelló Penyagolosa ha oferit més de 100 formacions per a pares i mares tan presencials com en línia a les diferents AMPA de la província.

Durant els darrers mesos de l’any 2021, la federació ha denunciat les limitacions de la normativa d’Educació per a poder executar les activitats extraescolars, tema que encara ara segueix damunt la taula, i s’ha reunit amb la direcció d’infraestructures per valorar el pla Edificant i amb la Conselleria d’Educació per tractar temes com la limitació del tràfic al voltant d’algunes escoles. També han tingut lloc les Eleccions a Consells Escolars de Centre amb una participació més que positiva.

A començaments de l’any 2022, la federació s’ha reunit amb direcció territorial per plasmar el seu descontentament amb el plantejament de la modificació de la jornada escolar per la falta d’estudis al respecte i ha mostrat el seu suport a les famílies i menors refugiades i que s’han instal·lat als municipis de la província per tal de fomentar la inclusió sobretot en l’àmbit educatiu.

Des de FAMPA Castelló valorem positivament els esforços de la comunitat educativa per adaptar-se a una nova normalitat plena de reptes derivats de la pandèmia, i agraïm a les famílies la seua participació i esforç per continuar avançant i millorant l’educació pública.