La FAMPA Castelló Penyagolosa rep 40 queixes sobre les dificultats per organitzar extraescolars

Des de fa ja dos anys la FAMPA Castelló Penyagolosa rep habitualment les queixes de les AMPA federades manifestant el seu descontent amb l’actual normativa relacionada amb l’organització de les extraescolars. Aquest any, la FAMPA Castelló Penyagolosa ja ha rebut les queixes d’unes quaranta AMPA de la província.

La resolució que es publica anualment per la secretaria autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària posa nombroses traves a les AMPA per poder realitzar activitats extraescolars en horari escolar no lectiu, fent-ho casi impossible.

En els darrers anys les activitats extraescolars s’han convertit en un dels eixos fonamentals de l’activitat de les AMPA. La seua programació s’adapta als interessos de les famílies, complementa la formació de l’alumnat i contribueix de forma notable a la millora de la imatge de l’educació pública valenciana.

A més a més, representa un perfecte exemple d’optimització de l’ús de les instal·lacions escolars i permet a les famílies l’accés a activitats lúdiques i educatives a un preu més econòmic, tot tenint present que algunes de les quals (especialment en xicotetes localitats) no estan a l’abast de les famílies perquè des de la iniciativa privada no s’ofereixen.

Des de la FAMPA Castelló Penyagolosa volem que es valore el treball de les AMPA, i que a aquestes se’ls garantisca la possibilitat de programar activitats extraescolars, eliminant obstacles normatius com aquestes que ara per ara en la pràctica fan inviable la programació d’activitats extraescolars dins de la jornada escolar, no lectiva, tot atenent a la demanda de les famílies, l’important grau de participació, la complementarietat a l’educació reglada i el prestigi de l’educació pública a les comarques de Castelló.

Per tot açò, la FAMPA Castelló Penyagolosa traslladarà aquest descontentament a Conselleria en una reunió que tindrà lloc el dimarts vinent.