#SemprePública

La FAMPA Castelló Penyagolosa informa que, fins al 28 d’abril, les famílies amb filles i fills nascuts en 2020-2021 poden sol·licitar plaça escolar als centres públics d’Educació Infantil i Primària per al proper curs.

Des de la FAMPA Castelló Penyagolosa diem #SemprePública, i amb aquest lema volem encoratjar a les famílies a triar l’escola pública per a l’educació dels fills i filles, un sistema educatiu que ofereix gratuïtat total des dels dos anys i al llarg de tot el procés de formació personal, acadèmica i professional, amb una xarxa de centres educatius que ofereixen totes les etapes educatives obligatòries i postobligatòries, i en contínua millora amb la participació de totes i tots.

Si es sol·licita per primera vegada plaça per a Infantil 2 i 3 anys cal tenir en compte que l’escola pública ofereix una formació humanista d’alta qualitat, orientada al desenvolupament de la persona. A més, és participativa i es gestiona de manera democràtica, amb la implicació de les mares i pares, del mateix alumnat i del personal docent i no docent. L’escola pública garanteix la igualtat en l’educació, sense discriminació per raons ètniques, de gènere o de qualsevol altre tipus. A més, és inclusiva i garanteix una educació integradora i solidària.

La metodologia educativa de l’escola pública és més integral, crítica i compromesa, on és important l’aprenentatge d’idiomes, la creativitat, la coeducació i l’experimentació científica. El professorat qualificat, que ha accedit a la seua plaça mitjançant un procés selectiu públic, acredita la seua vàlua per a l’acompliment de les seues funcions.

Què he de tenir en compte?

A l’hora de triar a quin centre educatiu matricular els nostres fills i filles cal tenir en compte el Projecte Educatiu de Centre (PEC) en el qual s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments. Cada centre educatiu té el seu, i en moltes ocasions es troba publicat als seus webs o es pot sol·licitar contactant directament amb el centre. També caldrà prestar atenció a l’horari que se segueix a cada centre: la conciliació familiar és un factor molt important al que cal atendre. I per finalitzar, considerem rellevant informar-se sobre el paper de l’AMPA de cada centre, ja que, habitualment, de la mà d’aquestes venen totes aquelles activitats complementàries a l’ensenyament.

Triar l’escola pública per a l’educació dels nostres fills i filles no només suposa un estalvi econòmic, sinó també un compromís amb la societat per a la millora de l’educació pública i per a la construcció d’una societat més justa i igualitària. La FAMPA Castelló Penyagolosa anima totes les famílies a informar-se i sol·licitar plaça als centres públics d’Educació Infantil i Primària, i a sumar-se al moviment #SemprePública per a defensar i millorar el sistema educatiu públic.