En el butlletí d’aquesta setmana us portem una activitat anomenada “Castelló amb els 5 Sentits. La Vista: Visita la Ciutat amb Altres Ulls” que es realitzarà el 28 de maig a les 10.30 h. També us portem un planetaller anomenat “Croma Mart” que tindrà lloc el dia 28 a les 11 h i per últim l’activitat “Lectures a quatre potes” que es farà a la Vall d’Uixó el dia 29 a les 17.30 h.