La FAMPA Castelló Penyagolosa no dona suport a la proposta de districte escolar únic

La Federació d’AMPA de la província de Castelló (FAMPA Castelló Penyagolosa) expressa la seua profunda preocupació i crítica davant de la proposta de la Conselleria d’Educació d’implantar el districte únic escolar a la Comunitat Valenciana. La mesura, que busca canviar l’actual model d’admissió escolar basat en zones, ha generat inquietuds sobre la llibertat d’elecció, el respecte a la diversitat i l’equitat en el sistema educatiu valencià.

Per una banda, la federació té la ferma creença de què eliminar les zones escolars en l’admissió dels alumnes serà una iniciativa altament segregadora que provocarà la discriminació de la infància en funció de les possibilitats econòmiques. Així es crearan centres de tipus A i centres de tipus B; açò no farà més que reforçar els centres guetos incomplint un principi constitucional com és la igualtat d’oportunitats.

La llibertat de la qual es parla des de Conselleria no serà una llibertat real, ja que realment no seran les famílies les que trien l’escola, al contrari, seran els centres escolars els que triaran a quin alumnat admeten, seguint criteris absolutament mercantilistes. 

Des de la federació, a més, es tem que aquest canvi és un pas cap a la privatització de l’educació. L’experiència en altres comunitats autònomes (i en la nostra pròpia, en localitats on ja es va dur a terme) suggereix que la implantació de zones úniques ha beneficiat els centres concertats. En aquests casos, les administracions opten per transferir recursos econòmics de l’educació pública cap a la privada, comportat que els estudiants siguen tractats com a clients, i les famílies acaben assumint el cost del dret a l’educació en dues ocasions: a través dels impostos i les quotes encobertes que imposen els centres concertats.

D’altra banda, la federació sosté que actualment, les àrees escolars fomenten que els infants siguen escolaritzats al seu barri, en un entorn pròxim i dins la comunitat on resideixen. Aquest és un criteri fonamental per a les famílies a l’hora de seleccionar una escola. L’adopció d’un districte únic ocasionarà desplaçaments innecessaris amb vehicles privats per dur els xiquets i xiquetes a l’escola, amb les conseqüències de caos i contaminació associades que això comporta per a les ciutats.

Per acabar, la FAMPA considera que en el desenvolupament de mesures d’aquest tipus s’hauria de consultar a les famílies a través dels òrgans pertinents.