Estimades AMPA, 

Com bé sabeu, segons el que estableixen els articles 17, 21 i 22 dels estatuts d’aquesta federació, i segons acord de Junta Directiva del 6 de febrer,


Es convoca a totes les nostres AMPA a participar i col·laborar en aquesta assemblea, convocada el pròxim 24 de febrer, a la seu de FAMPA (C/ del Mestre Caballero, 2, 12004 Castelló de la Plana).

L’assemblea ordinària es realitzarà a primera convocatòria a les 09:00 h, i a segona a les 09:30 h, que serà quan comence l’assemblea.

Ordre del dia:

  • Constitució de la Mesa de l’Assemblea General.
  • Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
  • Memòria d’activitats 2023.
  • Balanç econòmic de l’exercici 2023.
  • Projecte d’activitats per a l’any 2024.
  • Pressupost per a l’exercici 2024.
  • Acord quota de soci curs 2023-2024
  • Precs i preguntes.

L’assemblea extraordinària es realitzarà a primera convocatòria a les 11:00 h i a segona a les 11:30 h, que serà quan comence l’assemblea. 

Ordre del dia:

  • Constitució de la Mesa de l’Assemblea Extraordinària.
  • Modificació parcial dels Estatuts.

MOLT IMPORTANT!

Aquí us deixem el full d’inscripció a l’Assemblea que, per a assistir, ha de presentar-se obligatòriament amb 48 hores d’antelació. Es pot deixar en la seu de la FAMPA o enviar per correu electrònic.

En acabar les dues assemblees els assistents gaudirem d’un aperitiu.

Si teniu qualsevol dubte, podeu consultar a info@fampacastello.org o al 656841415.

El President: Josep Albiol Esteller

La Secretària d’Organització: Esther Pardo Belles