La FAMPA Castelló Penyagolosa qualifica d’“altament segregadora” l’admissió única determinada per Conselleria

  • A través de la Confederació Gonzalo Anaya hem presentat unes esmenes per fer front a l’admissió de zona única que trenca les zones escolars i va en contra dels avantatges d’una escola diversa i plural.
  • Josep Albiol: “És fals que les famílies guanyem en llibertat d’elecció de centre perquè l’admissió de zona única sols serveix perquè els centres concertats seleccionen l’alumnat i per reforçar els centres guetos”.


La FAMPA Castelló Penyagolosa considera que la supressió de les zones escolars en el procés d’admissió dels alumnes contravé la llibertat de selecció de centre per part de les famílies. Aquesta mesura, segons la Federació, només beneficia la selecció discriminatòria d’estudiants i famílies per part de determinats centres educatius. La línia en qüestió és altament segregadora i, a més, ocasiona que els estudiants es concentren en uns centres educatius, mentre que els altres poden perdre matrícula i, per tant, aules i mestres. Per això, a través de la Confederació de la qual formem part, hem presentat esmenes a la comissió permanent del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

En primer lloc, les famílies hem exigit que s’eliminen les al·lusions al districte únic i que tornen les zones escolars als municipis valencians. També hem demanat que s’elimine el criteri específic d’un punt que poden decidir des dels centres educatius per evitar afavorir una part de l’alumnat en detriment d’altra. En tercer lloc, considerem necessària una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats de suport educatiu, ja que no és eficient i acabarà per concentrar uns alumnes en uns centres i això afecta la qualitat educativa del conjunt de la població escolar.

“Açò no és bo per a l’alumnat en conjunt com tampoc per a l’educació pública que acaba patint les retallades”, ha destacat Rubén Pacheco, president de la Confederació Gonzalo Anaya qui assenyala que “aquests canvis previstos per al pròxim decret d’admissió escolar no ajuden en res a la llibertat d’elecció de centres de les famílies, ni milloren l’educació de filles i fills en conjunt”.

A més, la zona única provoca desplaçaments innecessaris en vehicles privats de l’alumnat amb tot el caos i contaminació per a les ciutats, mentre que les zones escolars afavoreixen que els xiquets i les xiquetes s’escolaritzen al seu barri; un espai emmarcat en el seu entorn més proper i en la comunitat en la qual viuen, criteri principal de les famílies a l’hora de triar escola.

Centres gueto

Per una banda, la federació té la ferma creença de què eliminar les zones escolars en l’admissió dels alumnes serà una iniciativa altament segregadora que provocarà la discriminació de la infància en funció de les possibilitats econòmiques. Així es crearan centres de tipus A i centres de tipus B; açò no farà més que reforçar els centres guetos incomplint un principi constitucional com és la igualtat d’oportunitats.

Des de la federació, a més, es tem que aquest canvi és un pas cap a la privatització de l’educació. L’experiència en altres comunitats autònomes (i en la nostra pròpia, en localitats on ja es va dur a terme) suggereix que la implantació de zones úniques ha beneficiat els centres concertats. En aquests casos, les administracions opten per transferir recursos econòmics de l’educació pública cap a la privada, comportat que els estudiants siguen tractats com a clients, i les famílies acaben assumint el cost del dret a l’educació en dues ocasions: a través dels impostos i les quotes encobertes que imposen els centres concertats.

Segons l’organització d’AMPA, aquestes línies consultades desvirtuen els avanços en admissió escolar i deixen enrere el model d’escola diversa i plural i tot el potencial educatiu que té la diversitat a les aules, tal com indiquen tots els estudis (OCDE).

“Les aules ha de ser un espill de la societat i ensenyar a viure i a conviure en un món divers on totes les persones tenim les mateixes oportunitats” i per això tant els centres públics com els concertats tenen l’obligació d’acollir tota la diversitat de l’alumnat sense diferències, garantint l’accés i distribuint l’alumnat amb equilibri i planificació, ha destacat Josep Albiol, president de la FAMPA Castelló Penyagolosa.

Sobre les línies que apunten polítiques d’admissió per a l’alumnat migrant i l’admissió en educació especial, l’organització es reserva per tindre l’esborrany del decret i conéixer en detall l’articulat del projecte de Decret d’Admissió. Tot i això, reivindiquen recursos especialitzats a tots els centres educatius públics i concertats per acollir l’alumnat en tota la seua diversitat i fer possible l’aplicació del Decret d’inclusió i l’Ordre de resposta educativa.