Avís legal i política de privacitat

AVÍS LEGAL FAMPA CASTELLÓ PENYAGOLOSA

El present avís legal regula l'ús del lloc web fapacastello.com del que és titular FAMPA Castelló Penyagolosa. La navegació pel lloc web de la fapacastello.com atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà enfront de FAMPA Castelló Penyagolosa o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que pogueren causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

FAMPA Castelló Penyagolosa, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que:

La seua denominació social és: FAMPA Castelló Penyagolosa

El seu CIF és: G-12063491

El seu domicili social està en: C/ Maestro Caballero, 2 12004 Castelló

Inscrita en els registres Nacional i Provincial amb els nombres 164 i F/1 respectivament i amb el nº510 en el Cens de Confederacions, Federacions i Associacions de Pares d'Alumnes de Centres Docents no Universitaris de la Comunitat Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: Tfno: 656841415-964254216 Email: info@fapacastello.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i FAMPA Castelló Penyagolosa es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzen a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

FAMPA Castelló Penyagolosa, a través del domini fapacastello.com facilita informació que està vigent en el moment de la seua publicació.

FAMPA Castelló Penyagolosa procura que aquesta informació siga exacta i precisa, i procedeix a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant açò, FAMPA Castelló Penyagolosa no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

FAMPA Castelló Penyagolosa podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions de la informació continguda en fapacastello.com o en la seua configuració o presentació.

L'accés al domini fapacastello.com, així com l'ús de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. FAMPA Castelló Penyagolosa no és responsable de cap perjudici que poguera derivar-se d'aqueixos fets, ni tampoc pot garantir que l'accés no es veja interromput o que el contingut o programari al que puga accedir-se estiga lliure d'error o de causar dany.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d'informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguen aplicable.

En fapacastello.com s'inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers, que es considera poden ser d'interès per als usuaris. FAMPA Castelló Penyagolosa no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d'aqueixos enllaços.

El portal fapacastello.com, els seus dissenys gràfics i les informacions i codis que conté són de titularitat de la FAMPA Castelló Penyagolosa, excepte expressa indicació d'una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual.

Els continguts d'aquest domini poden ser descarregats en el terminal de l'usuari sempre que siga para el seu ús privat i sense cap fi comercial, però no poden ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, excepte autorització específica i expressa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Als efectes previstos en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i Del Consell de 27 d'Abril de 2016 (d'ara endavant, R.G.P.D), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i lliure circulació d'aqueixes dades, se li informa que les dades personals proporcionades s'incorporaran (o actualitzaran) als fitxers de FAMPA Castelló Penyagolosa. El temps en el qual mantenim la informació que arrepleguem sobre tu dependrà de la finalitat per a la qual es tracte.

La finalitat del tractament de les dades serà la de gestionar les dades dels clients/usuaris/associats que accedisquen al formulari de contacte de la pàgina web, contestar a les sol·licituds d'informació i enviar informació que puga ser del seu interès i la seua comunicació a les associacions i federacions.

Les dades personals sol·licitades en els formularis són de caràcter obligatori, per la qual cosa el seu no emplenament suposa la impossibilitat de la seua inclusió en els fitxers abans descrits i de complir amb la finalitat definida en el paràgraf anterior. Un. té dret a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en el Reglament, que podrà exercitar mitjançant escrit dirigit al responsable dels mateixos en l'adreça de correu: info@fapacastello.com.

Totes les consultes i dubtes sobre els tractaments de dades personals poden realitzar-se en la/s adreça de correu electrònic anteriorment esmentada.

Tots els afectats pels nostres tractaments de dades podran, en cas de no estar d'acord, plantejar una reclamació davant l'A.I.P.D.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades FAMPA Castelló Penyagolosa, són veraces i es fa responsable de comunicar al mateix qualsevol modificació dels mateixos.

L'enviament de dades personals, mitjançant l'ús dels formularis electrònics continguts en el Lloc web o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, serveis i productes relacionats amb les finalitats del Lloc web, així com a l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada.

Totes les imatges, videos, fotos, etc. que apareixen en el Lloc web han sigut publicades amb el consentiment dels interessats/as o dels seus tutors/as, mares/pares.

FAMPA Castelló Penyagolosa manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i Del Consell de 27 d'Abril de 2016 (d'ara endavant, R.G.P.D), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i lliure circulació d'aqueixes dades, i ha establit tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari facilite a través del lloc web, sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

FAMPA Castelló Penyagolosa es compromet a complir amb el deure secret i confidencialitat respecte de les dades personals continguts en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur.

La utilització i/o consulta d'aquesta Web suposa per part dels visitants l'acceptació plena i sense reserves de les condicions exposades en aquest document.