Consell Escolar de Centre

És la màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions.

Consell Escolar de Centre

El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions. Al Consell Escolar, en efecte, s´hi troben representats tots els estaments de la comunitat educativa (professors, alumnes, pares i mares, personal no docent), que trien els seus representants en un procés electoral que es celebra cada dos anys.

Presideix el Consell Escolar el director del centre i aixeca acta de les seves decisions el secretari. Hi participen també el cap d´estudis i un representant de l´Ajuntament, a més dels representants dels professors, pares, alumnes i personal no docent.

Funcions del Consell Escolar

Algunes de les funcions del Consell Escolar són les següents:

 • Intervenir en el nomenament del director.
 • Aprovar els pressupostos del centre.
 • Participar en la configuració del Projecte Educatiu del centre i aprovar el Pla de Centre anual.
 • Gestionar i aprovar les activitats extraescolars i les sortides lúdiques i culturals.
 • Resoldre qüestions disciplinàries greus i vetllar per l´optimització, conservació i renovació de les instal·lacions i equipaments escolars.
 • Supervisar la marxa general del centre.

Composició

Els membres actuals del Consell Escolar són els següents:

 • Pares i mares
 • Alumnes
 • Professors
 • Personal laboral
 • Representants de l´Ajuntament
 • Equip Directiu