Junta Directiva

La Junta directiva és elegida i ratificada per l’Assemblea General

L’Assemblea General extraordinaria, convocada cada dos anys (a excepció d’allò establert als respectius estatuts), tria la Junta Directiva de l’AMPA . Es pot donar el cas de la reelecció de la mateixa junta, cosa permesa. El que caldria en cas de dimissió del president o dimissió del 50% de la junta, és convocar eleccions.

Per donar estabilitat a l’AMPA és molt important que la Junta Directiva treballe en equip, assuma la seua responsabilitat com a òrgan i els seus membres, amb independència dels càrrecs, treballen tots per igual i desenvolupen la funció específica. Així la presidència haurà de convocar les reunions, coordinar el grup, executar els acords i firmar les sol·licituds de subvencions i ordenar el pagament. La recolza la vicepresidència, que podrà substituir-la. El secretari és l’encarregat dels documents i col·labora estretament amb la presidència i el tresorer es fa responsable dels comptes de l’associació. Els vocals, que s’encarreguen de les diferents àrees específiques en comissions, són els que decideixen les accions que pren i executa l’AMPA.

La Junta Directiva deu elevar, a l´assemblea de l’AMPA, els acords que afecten a l’interés general de la comunitat educativa. Formarà part del Consell Escolar del centre i participarà en els procesos electorals proposant els candidats. També farà seguiment de la gestió del centre i del consell escolar i li ho comunicarà als socis perquè estiguen al dia de tot allò que passa al centre.

Així, és missió de la Junta Directiva portar a debat i acord els temes que afecten, preocupen i ocupen del centre o del sistema educatiu per a prendre una decissió i portar-lo al ple del consell escolar.

Molt important és estar en contacte amb pares i mares per informar-los sobre els plans i les activitats a realitzar, així com anunciar, mitjançant una carta i un cartell, el lloc i l’horari d’atenció de la Junta Directiva de l’AMPA.

Com a representat de l´AMPA, la Junta Directiva assistirà a la Federació Provincial i a activitats i reunions diverses a les que siga convocada, contant sempre amb l´aval dels socis. Tant la Junta Directiva com els pares i mares associats han de formar-se i informar-se per a una participació efectiva en la comunitat educativa.

Membres de la Junta

 • President: Josep Pascual Albiol Esteller, AMPA CEIP Pio XII de Vila-real
 • Vicepresidenta: Helena Martinavarro Mollá, AMPA CEIP Germans Ochando d’Almassora
 • Secretària: Esther Pardo Belles, AMPA IES Politècnic de Castelló
 • Tresorer: Juan Milanes Aparici, AMPA IES Francesc Ribalta de Castelló
 • Vocal: Jesús Monforte Escriche, AMPA IES Francesc Ribalta de Castelló
 • Vocal: Michel Toumi Borges, AMPA IES Violant de Casalduch de Benicàssim
 • Vocal: Fran Samit Castellet, AMPA IES Vicent Sos Baynat de Castelló
 • Vocal: Beatriz Roig Carceller, AMPA CEIP Gaetà Huguet de Castelló
 • Vocal: Adrián Arribas Ávila, AMPA CEIP Científic Avel·lí Corma de Moncofa
 • Vocal: Raquel Estall Llorens, AMPA CEIP Comtessa de Llucena
 • Vocal: Vicente Gumbau Ferrandes, AMPA CEIP Eleuterio Pérez de la Vall d’Uixó