Vídeos

NORMES PER A SOL·LICITAR LA FORMACIÓ

  • Les xarrades que es realitzaran durant l´any educatiu seran les aprovades en els projectes d´activitats de la Confederació Gonzalo Anaya i Fampa Castelló Penyagolosa. Ambdós aprovats per les seues assemblees, i es podran realitzar en dies laborals i dissabtes i en horari que afavorisca la major assistència dels pares i mares."
  • Totes les xarrades i jornades, conferències etc...seran impartides per els formadors de Fampa Castelló, i es realitzaren segons l´orde d´arribada de sol·licituds.
  • Les AMPA sol·licitants s´encarregaràn de l´organització de la xarrada o jornada i hauràn d´entregar (abans de la realització de la xarrada) una còpia de la circular que s´envia als pares/mares per a informar de l´activitat a realitzar, en la que conste clarament que està subvencionada per FAMPA Castelló "Penyagolosa" i el certificat del centre educatiu on es realitza la xarrada, jornada etc...(Original, signat per director i secretari del centre amb el segell del centre)

INFORMACIÓ PER A SOL·LICITAR ESCOLA DE PARES I MARES

  • L'objectiu és que les xarrades arriben al màxim nombre de pares i mares, per a garantir-ho, s'establirà un sistema Interampa.
  • Els formadors s´encarregaran de realitzar el control d´assistència sobre un format d´assistència estàndard, que continga nom i cognoms de l´assistent, AMPA i localitat.