L’assemblea manté el sistema de càlcul de quotes

FAMPA-Castelló Penyagolosa va celebrar dissabte 26 de novembre una assemblea general extraordinària per acordar amb els socis i sòcies de la federació el sistema de càlcul de quotes que les AMPA aporten per garantir el funcionament dels serveis de formació, gestió i comunicació que s’ofereixen des de la federació. Després de valorar i debatre diferents propostes, l’assemblea va acordar mantenir el sistema actual, mitjançant el qual es calcula la quota anual de cada associació tenint en compte el nombre de socis i sumant 1€ per soci. No obstant això, es va introduir una nova condició, a petició de les AMPA, és a dir, un preu màxim de 350€ per a les associacions que superen els 350 socis.

La Junta directiva, tenint en compte les propostes de les AMPA, va plantejar a l’assemblea diferents opcions de gestió econòmica per poder analitzar el pagament de quotes de les associacions i al mateix temps ajustar-les als pressupostos per poder mantenir els serveis que s’ofereixen des de la federació. Segons explica la Junta Directiva, les principals despeses de la federació consisteixen a mantenir els salaris del personal que s’encarrega de les tasques de formació, comunicació, gestió i assessorament i del pagament de les assegurances de responsabilitat civil a les associacions de pares i mares. Aquestes assegurances cobreixen l’organització de les activitats de les AMPA i recentment s’han revisat les cobertures per poder aconseguir millors preus i reduir així la despesa.

Així la Junta Directiva va posar a disposició de les AMPA totes les dades econòmiques relatives a l’anàlisi de les quotes i van explicar que es vol aconseguir la participació de totes les associacions per obrir la federació a les persones associades i aconseguir així la màxima transparència. En aquest sentit, es va convidar a totes les associacions federades a participar en les reunions de la Junta Directiva que se celebren el primer dimecres de cada mes perquè tothom puga aportar les seues propostes i idees. “Volem que la federació siga de totes i tots i obrir-la a les persones associades per facilitar la participació” va afirmar la presidenta de FAMPA, Silvia Centelles.

Finalment, es va determinar que a mitjan del pròxim mes de desembre es traslladarà el rebut de la quota als socis i sòcies segons les decisions acordades en l’assemblea amb un cost d’un euro per soci i un màxim de 350€ de quota. No obstant això, el tema queda obert per poder seguir valorant noves opcions que s’ajusten millor als interessos de les AMPA. En aquest sentit, es va plantejar tractar també en pròximes trobades la possibilitat de fixar quotes diferenciades per a les associacions d’escoles de Primària i de Secundària, ja que algunes de les AMPA d’instituts que van participar en l’assemblea consideren que no es beneficien tant dels serveis de la federació perquè en secundària s’organitzen menys activitats extraescolars i l’associació té menys presència en la vida escolar.

Nous representants

Per una altra banda, cal destacar la incorporació de nous membres en la Junta Directiva de la Federació. L’assemblea de FAMPA-Castelló va aprovar per unanimitat la candidatura d’Estefania Arenós del CEIP Cardenal Cisneros d’Almassora i de Francisco José Samit del CEIP Bernat Artola de Castelló per entrar a formar part de la junta directiva. Al respecte, les persones que formen part de l’actual junta van animar a la resta de persones a implicar-se de manera activa en la federació per poder optimitzar els recursos s’ofereixen a les AMPA i dinamitzar la participació de les famílies en la vida escolar.