Demanem millores per al CEE Baix Maestrat de Vinaròs

L’administració proposa un pacte entre els municipis adscrits al centre per millorar les instal·lacions mentre arriben els fons per a la reforma integral

reunió amb la direcció territorial

L’estat de les infraestructures del centre d’Educació Especial Baix Maestrat de Vinaròs, va ser un dels temes que ha centrat l’última reunió de FAMPA amb la direcció territorial de Castelló. L’edifici de l’escola té més de trenta-cinc anys, no està adaptat i està ubicat en un solar annex a la via del tren i, per tant, comporta també greus problemes de soroll. Així, encara que la rehabilitació de l’escola està inclosa en el pla de prioritats per millorar les instal·lacions educatives de la Generalitat Valenciana, s’ha proposat buscar alternatives per pal·liar els problemes que comporta el mal estat de les instal·lacions mentre es fa efectiva la reforma integral del centre.

El problema rau en el fet que el pla de rehabilitació i construcció de nous centres avança lentament a causa de la falta de finançament que comporta el pagament del dèficit de la Generalitat Valenciana. Per la seua banda, el director territorial, Robert Roig, ha afirmat que la Conselleria és conscient de la situació i que la reforma de l’escola és una prioritat. Així mateix, l’ajuntament de Vinaròs també és conscient del problema i donat que el centre ofereix servei també a altres pobles de la comarca s’ha plantejat que es podria demanar a la resta de municipis adscrits al centre que col·laboraren per poder finançar així les millores més urgents.

Un altre dels temes proposats per les AMPA que s’han tractat en la reunió ha estat la gestió econòmica dels centres. En aquest sentit, FAMPA ha comunicat a la Direcció Territorial que algunes escoles no es volen fer càrrec de recollir els fons per a les excursions i altres activitats dels centres i han demanat gestionar-ho a les associacions de pares i mares. Davant d’aquesta situació, les AMPA han manifestat que no poden gestionar amb els comptes de l’associació, o personals, el moviment econòmic que suposa aquest tipus d’ingressos. Així mateix, també afirmen que les factures han d’anar a nom de l’entitat que ingressa els diners i això genera un treball administratiu i un nivell de responsabilitat que les persones voluntàries que participen en les associacions de pares i mares consideren que no els correspon.

Al respecte, la cap de serveis Mª Josep Palmer ha explicat que aquesta polèmica ha sorgit arran del debat sobre la normativa del 1994 relativa a la gestió econòmica dels centres que estava desfasada i, recentment, s’està treballant en la seua actualització perquè s’adapte a noves necessitats de les escoles com ara la compra a través d’internet o la regulació d’altres assumptes com la recollida de fons per a la realització d’activitats. En aquest últim punt, Palmer ha explicat que s’ha resolt que: “Els centres s’han d’encarregar de recollir els fons i emetre les factures pertinents per a la realització d’excursions o activitats contemplades en la PGA del centre o aprovades pel Consell Escolar”.

Incidències

 Per una altra banda, també s’ha traslladat als i les representants de l’administració les incidències i irregularitats registrades en diversos centres educatius durant les votacions dels projectes de Jornada Continua als Consells Escolars. En aquest sentit, FAMPA ha demanat al cap d’inspectors Vicent Domènech que es tinguen en compte aquests fets a l’hora de la valoració dels projectes per part de la inspecció educativa.

Per la seua banda, el director territorial, Robert Roig, ha afirmat que “d’aquest procés estem aprenent tots i totes i que cal fer constar en acta o informar a la inspecció de tot allò amb el qual no estem d’acord, per millorar-ho i adaptar-ho a les necessitats concretes de cada comunitat educativa i cada context educatiu”.