FAMPA celebra l’assemblea general anual

L’acte està previst per al pròxim dissabte 29 d’abril a les 09.00 hores al Centre Cultural d’Artana

Assemblea 1

La junta directiva de FAMPA-Castelló Penyagolosa ha convocat per al pròxim dissabte 29 d’abril una assemblea ordinària i extraordinària d’acord al qual estableixen els estatuts de la federació. L’acte se celebrarà en el Centre Cultural d’Artana ubicat a l’avinguda Serra d’Espadà, 140. La primera convocatòria està prevista per a les 9.00 hores i la segona per a les 09.30 hores. Els principals punts del dia seran l’aprovació, si escau, de la memòria d’activitats i la gestió econòmica de l’anterior exercici així com el projecte d’activitats i els pressupostos previstos per al pròxim any.

Concretament, aquests punts es tractaran en l’assemblea ordinària després de la constitució de l’assemblea general i la lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. A continuació, s’obrirà un torn de precs i preguntes i es procedirà a continuar l’acte amb l’assemblea extraordinària que com a principals punts del dia incorpora la ratificació dels membres de la junta directiva i la presidència així com la presentació de candidatures i incorporació de nous membres a la junta. La federació vol incentivar d’aquesta manera l’acció directa de les AMPA en les activitats i tasques de la federació facilitant la participació en la junta directiva del màxim de representants de les associacions de pares i mares possible.

Per facilitar la participació de les famílies en l’assemblea general es comptarà amb un servei de monitors i monitores de temps lliure per atendre els xiquets i xiquetes durant la reunió i també s’ha organitzat un taller de CEAPA dirigit a xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys que pretén desenvolupar les habilitats socials assertives i emocionals i la resolució de conflictes com a eines de prevenció de l’assetjament escolar. La federació ja ha enviat la documentació de l’assemblea a les AMPA i queda a la seua disposició per resoldre qualsevol dubte que puga sorgir.

 

Serveis a les AMPA

Cal recordar que FAMPA- Penyagolosa funciona com a nexe d’unió entre les AMPA de la província de Castelló i s’encarrega de coordinar a les associacions de pares i mares i a defendre de forma conjunta els seus interessos. Així mateix, ofereix serveis d’assegurança de responsabilitat civil per cobrir les activitats que organitzen les associacions dins i fora del centre escolar, assessorament i atenció personalitzada de dilluns a divendres, serveis de formació amb la programació de xarrades, cursos, trobades i congressos d’interés educatiu. A més, els i les representants de les AMPA participen a través de la federació en diferents fòrums de decisió dins del sistema educatiu com la Mesa de Pares i Mares o el Consell Escolar Valencià, entre altres, i estan en contacte amb la resta d’AMPA del País Valencià a través de la Confederació Gonzalo Anaya i de tot l’estat amb CEAPA.