La FAMPA Castelló-Penyagolosa realitza la seua assemblea anual

L’IES BROCH I LLOP de Vila-real ha acollit aquest mati l’assemblea general de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes Castelló-Penyagolosa.

Amb la elecció d’aquest espai s’ha volgut visualitzar la importància de la presencia de les AMPA també en l’Educació Secundaria, on, desafortunadament la implicació dels pares i les mares és mínima respecte a l’Educació Infantil i Primaria. A més a més, l’AMPA d’aquest centre s’ha incorporat per primera vegada a la Federació.

Després de les paraules de benvinguda de la presidenta de la FAMPA Silvia Centelles s’ha passat a desenvolupar l’Ordre del dia.

Primerament s’han tractat qüestions rutinàries relatives a la memòria d’activitats i memòria econòmica de l’exercici passat i s’ha provat el projecte d’activitat i pressupost econòmic per a present exercici, destacant especialment l’apartat destinat a l’assegurança genèrica de responsabilitat civil que dona cobertura a les activitats habituals que desenvolupen les AMPA.

Posteriorment s’han abordat qüestions més especifiques com són una modificació parcial dels estatuts de la Federació o l’adaptació de les quotes de les entitats sòcies.

I ja finalment, el els precs i preguntes s’han tractat aspectes puntuals relatives a l’àmbit educatiu i a les activitats de les AMPA. La situació dels edificis de determinats centres educatius, la evolució de
les actuacions incloses dins del PLA EDIFICANT, les necessitats de formació dels pares i mares i l’adaptació del nom de les associacions han centrat aquesta última part de l’assemblea.

I a continuació, seguint la convocatòria efectuada en el seu dia, s’ha celebrat la Junta Extraordinària
relativa a la elecció de la Junta Directiva. Per unanimitat s’ha ratificat a la Junta Directiva actual que
encapçalada per Silvia Centelles esta formada a més a més per Pep Albiol, Ferran Barberan, Jose M. Escrig, Juan Milanes, Suso Monforte, Esther Pardo, Fran Samit i Michel Toumi.

Cal recordar que la FAMPA CASTELLO-PENYAGOLOSA agrupa a més de 200 AMPA dels Col·legis Publics d’Educació Infantil i Primaria i Instituts d’Ensenyament Secundari de les comarques de Castelló.