La FAMPA de Castelló renova la seua junta amb deu candidatures

Fins a 10 persones han presentat la seua candidatura per a formar part de la junta de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes FAMPA Castelló Penyagolosa, una iniciativa que ha estat acceptada en l’assemblea general celebrada ahir, amb el que el projecte de l’entitat que coordina a totes les AMPA de la província té garantida la seua continuïtat, a més de renovar-se per a acollir noves propostes. En la trobada es va informar de les activitats que tenen previst desenvolupar en el 2023, que inclouen oferir formació en matèries tan diverses com la nutrició, l’educació sexual o la promoció de la lectura. La federació es mantindrà fidel a cites en defensa de l’escola pública com Trie la Pública, i confirma la seua assistència a trobades educatives com la Festa per la Llengua, “en la qual enguany tornarem a participar”, va explicar la directiva.

El president de la FAMPA, Josep Albiol, va exposar una de les prioritats del grup de treball que lidera, donar impuls a l’associacionisme amb el propòsit de fomentar la participació dels membres en el dia a dia de l’entitat.

Per a facilitar la posada en marxa o revitalització de les AMPAS, la federació ofereix cursos i assessorament, a més d’organitzar activitats formatives per a famílies.

Per a Albiol, “això és un dels nostres pilars”.