Informació de la subvenció per al 2018 que publica la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació  i cooperació.

Als links resolució i resum de la mateixa

RESOLUCIO SUBV.PARTICIPACIÓ CIUTADANA

RESUM RESOLUCIO 13 DE FEBRER DE 2018

El termini per presentar-la finalitza el 21 de març.