Firma digital-FAMPA-PENYAGOLOSA (003)

Informació de la AEAT. Documentació acreditativa per a l’expedició d’un certificat electrònic de representant de persona jurídica
Informació de la FNMT. Sol·licitud de certificat de representant de persona jurídica

Firma digital-FAMPA-PENYAGOLOSA (003)