Conselleria d’Educació atén la petició de FAMPA de paralitzar temporalment la nova normativa de gestió de les activitats extraescolars

La moratòria afecta als centres amb jornada partida

A la volta de les vacances, les famílies de l’escola pública de Castelló han rebut la millor resposta que podien obtenir a la petició que van traslladar a la Conselleria d’Educació de modificar les instruccions d’inici de curs referent a la gestió i finançament de les activitats extraescolars per al pròxim curs. La Conselleria d’Educació ha informat recentment a les famílies que els continguts de les instruccions d’inici de curs que fan referència a la gestió i finançament de les activitats extraescolars publicades el 27 de juny de 2018 no seran d’aplicació obligatòria durant el curs 2018-19 per als centres que desenvolupen la seua activitat en jornada partida. L’Administració es fa ressò de la preocupació de les AMPA i afig a la norma una moratòria per a l’aplicació de la resolució publicada abans de l’estiu.

Per a la Presidenta de la FAMPA-Penyagolosa, Silvia Centelles, “l’actuació de la Conselleria per a atendre les demandes de les famílies en aquest tema ha sigut ràpida i efectiva. Valorem molt positivament la premura amb la qual l’Administració ha actuat, solucionant una situació que preocupava a les AMPA de cara al pròxim curs. Encara que entenem que aquest pas és solament una moratòria, ha evidenciat un acostament entre la Conselleria i els altres agents que formem la comunitat educativa per a donar solució al tema que ens preocupava. Esperem que aquesta línia participativa continue durant el pròxim curs per a consensuar els pròxims passos en aquest tema en concret i en altres futurs”.

Abans del període estival, la FAMPA Penyagolosa representada per la seua presidenta, Silvia Centelles, va manifestar en una reunió a la Direcció territorial de Castelló el seu interès en què es paralitzara temporalment l’aplicació de les instruccions d’inici de curs sobre el funcionament de les activitats extraescolars en horari escolar en els centres amb jornada partida. La petició arreplegava el malestar i preocupació de la majoria d’AMPA de Castelló de l’escola pública per la norma publicada per la Conselleria d’Educació sobre aquest assumpte el 27 de juny de 2018.“A uns dies que comencen les classes, la petició ha sigut arreplegada per Educació que anuncia una moratòria a la norma el que garantirà un inici de curs més tranquil”, segons Centelles.

Per a la FAMPA, la norma tenia diversos requisits controvertits com introduir la gratuïtat per als alumnes amb beca de menjador obligant als propis centres a pagar-los les activitats. A partir d’aquest punt, molts Consells Escolars van rebutjar les propostes d’activitats extraescolars dins de l’horari escolar que presenten les AMPA en considerar que hi havia altres prioritats econòmiques a les quals destinar els recursos, com el condicionament i l’adequació d’espais o les reformes puntuals. A més, la normativa va arribar a la comunitat educativa en un moment en el qual els centres educatius ja tenien aprovats els seus pressupostos per al pròxim curs. Enteníem que perquè els centres abonaren el cost de les activitats a l’alumnat beneficiari d’una beca de menjador era necessari que, prèviament, es disposara d’una partida pressupostària específica per a aqueixa despesa.

Un altre dels punts que no compartíem amb la norma era la referida a les funcions del Consell Escolar, perquè enteníem que se li atribuïen funcions que no eren les pròpies, com estudiar la situació socioeconòmica de l’alumnat que per motius econòmics no poguera realitzar activitats extraescolars i que no pogueren accedir a beques de menjador.

Per a la FAMPA Penyagolosa les activitats extraescolars són un dels eixos de l’activitat de les AMPA, a més d’altres tasques significatives que realitzen en el centre en pro de millorar la qualitat de l’ensenyament públic.