S’obri convocatòria i procés de selecció de un/a tècnic/a de Comunicació per a la Fampa Castelló Penyagolosa.

REQUISITS PREFERENTS:
– Titulació universitària de Llicenciat/da, Graduat/da universitari, o titol de CFGS en Ciències de la Informació, Periodisme, Comunicació Audivisual o similars.
– Coneixements de valencià.
– Experiència demostrable en Gabinets de Comunicació i/o mitjans de comunicació, Community – Managers (xarxes socials, web, hosting, etc).

ASPECTES VALORABLES:
– Capacitat per interpretar textos jurídics i elaborar resums.
– Habilitats en redacció de textos periodístics (notes de premsa) i projectes.
– Disseny de carteleria.
– Actualització de continguts en web.
– Capacitat de treball en equip.
– Capacitat propositiva.
– Coneixement del món associatiu de les AMPA i el seu entorn.
– Habilitats de comunicació oral i negociació per a mantindre entrevistes per a representar a la organització davant l’administració i agents socials.
– Es valorarà l’ús del valencià a l’entrevista.

COMPETÈNCIES EXIGIDES:
– Implicació i compromís en el projecte de l’organització.
– Disponibiilitat per a viatjar (puntualment) per les comarques de Castelló.
– Capacitat d’aprenentatge continu.
– Capacitat per treballar en equip. Iniciativa i capacitat d’organització.

S’OFEREIX:
– Contractació per un període inicial de 4 mesos a mitja jornada amb possibilitat de continuïtat.
– Salari segons conveni.

TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS I MÈRITS
Fins el dia 14 d’agost a les 23:00 h.
Envieu el vostre curriculum vitae juntament amb els documents justificatius dels titols a l’adreça electronica info@fapacastello.com
Opcional: Carta de presentació.

ENTREVISTA FINAL
Entre les candidatures seleccionades es realitzarà una entrevista en relació a les competències exigides en la convocatòria. Els candidats seran oportunament convocats per a realitzar l’entrevista entre els dies 20 i 22 d’agost.