FAMPA Castelló Penyagolosa demana al Consell que revertisca els concerts educatius davant la baixada de natalitat en els nuclis més grans de població

Josep Albiol: “L’arranjament escolar provisional tracta molt bé el rural de Castelló però evidencia que cal preservar els centres educatius públics revisant els concerts”

La valoració de la FAMPA Castelló Penyagolosa a l’arranjament escolar de la província de Castelló és positiva perquè es mantenen 77 aules habilitades d’Educació Infantil, Educació Primària, d’Educació Especial i de Comunicació i Llenguatge i el rural de Castelló es veu clarament reforçat. No obstant això, hi ha evidències que apunten a la necessitat de la revisió dels concerts educatius en els nuclis de població grans.

 

Per aquest motiu, des de la federació provincial insten a la Conselleria d’Educació i al govern del Botànic que actúe en matèria de concerts educatius, els revertisca o no els renove per aconseguir l’objectiu compartit. “Els centres concertats sols tenen raó de ser quan no hi ha places als centres públic  i davant la baixada de la natalidad progressiva es necessari revisar els concerts educatius i ajustar-los per garantir la subsidiarietat de la xarxa concertada”, ha explicat el president de la FAMPA Castelló Penyagolosa.

 

Analitzat l’arranjament escolar provisional a la província de Castelló,  la FAMPA ha detectat com, progressivament, en els darrers cursos centres que eren de 3 línies han passat a 2 línies i d’altres de 2 línies han passat a 1 línia. Per evitar seguir reduint la capacitat dels centres educatius públics, la FAMPA Castelló Penyagolosa sol·licita que, tan prompte siga viable jurídicament, es revertisquen els concerts educatius en aquells municipis on conviu la doble xarxa pública i concertada. “Castelló de la Plana, Borriana, Vila-real o Segorbe són alguns exemples de pèrdua progressiva d’unitats en els darrers cursos d’aules públiques”, assenyala Josep Albiol, president de la FAMPA Castelló Penyagolosa, qui destaca que les grans ciutats requereixen d’una intervenció en matèria de concerts educatius.  El  catàl·leg provisional d’unitats per al proper curs 2020-2021 evidencia que  14 aules (3 Educació Infantil i 11d’Educació Primària) són suprimides  i 25 aules no es preveu que estiguen en funcionament. “La raó és la baixada de la natalitat i també l’existència dels centres concertats”, argumenta Josep Albiol.

 

Pobles menuts, el rural de Castelló

 

Al rural de Castelló i poblacions més menudes, l’arranjament escolar manté 32 aules habilitades  per atendre la població escolaritzada i corresponen a municipis d’interior com Atzaneta del Maestrat (5), Tales (3) Catí  (2) i Cinc Torres (2), d’entre altres . Per contra es suprimeixen 3 aules de primària a Betxí, La Vilavella i Xilxes.  En el cas de Betxí i Xilxes  es mantenen com a centres complets de dos i una línea, respectivament  i en el cas de La Vilavella es suprimeix una aula de primària i passarà de ser un centre complet a incomplet.

 

S’ha optat per no eliminar les  14 aules  habilitades  però no està previst que funcionen el proper curs.