FAMPA Castelló demana mesures per a compensar les desigualtats educatives i facilitar la conciliació

La federació dóna suport a les reivindicacions de la Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares de l’Alumnat

FAMPA Castelló dóna suport a les peticions de CEAPA i s’uneix al col·lectiu per a reivindicar el paper dels centres educatius com a actors essencials perquè cap alumne i alumna es quede enrere. Respecte a la conciliació familiar, l’entitat advoca, igual que la Confederació Gonzalo Anaya, per activar un programa integral de conciliació de la vida laboral i familiar des de la corresponsabilitat i la igualtat de gènere. Així com un pla d’atenció als menors en risc de vulnerabilitat.

En un comunicat emés aquest dijous, CEAPA reclamava a totes les institucions amb competències a nivell nacional, autonòmic i local planificar i organitzar programes i mesures per a compensar les desigualtats educatives, així com per a facilitar la conciliació laboral i familiar. En un altre document, la Confederació Gonzalo Anaya es pronunciava en la mateixa línia. FAMPA Castelló fa seues també aquestes reivindicacions, en un moment en què tem que s’agreugen les desigualtats entre estudiants amb diferents nivells socioeconòmics. Per a això, demana als organismes locals que impulsen programes que atenguen les seues necessitats emocionals i educatives.

La crisi sanitària i la desescalada cap a la nova normalitat porta amb nombrosos dubtes, incertesa i temors que preocupen les famílies. Una de les més importants és la conciliació familiar. Un tema que sempre ha estat present en moltes llars però que en aquests moments cobra una major importància. Davant d’aquesta problemàtica, FAMPA Castelló proposa que s’estudien mesures com prioritzar la flexibilitat horària laboral, fomentar el teletreball, la planificació d’escoles d’estiu o campaments inclusius. Així com serveis socioeducatius amb les seues corresponents activitats lúdiques i esportives sempre que es puguen respectar les mesures de seguretat sanitària.

En aquest punt, la federació fa una especial referència a les famílies més vulnerables. Per aquest motiu, creu que aquest pla de conciliació hauria de prioritzar a l’alumnat més vulnerable o amb necessitats educatives i pensa que el menjador és un servei essencial. Cada regió del país té unes circumstàncies sanitàries, socials i econòmiques diferents. Per això, FAMPA demana suport econòmic per a les administracions locals, encarregades de dur a terme l’organització de moltes d’aquestes activitats.

Amb tot, FAMPA Castelló ressalta la importància dels centres educatius com a espais de transmissió del coneixement i habilitats socials, de comprensió social i d’entorn segur d’aprenentatge. La federació és conscient que quan reòbriguen les escoles és probable que s’alteren rutines, usos d’espai, horaris, jornada lectiva i mesures de transport. En aquest sentit, sol·licita que es compte amb tots els agents representants de la Comunitat Educativa per a dissenyar un pla que estudie tots els escenaris possibles de cara al curs 2020-2021 encara que és conscient de la incertesa quant a l’evolució de la pandèmia. D’aquesta manera, subratlla la importància de preparar-se millor per si arribara un nou confinament. Un temps que ha demostrat que l’educació telemàtica no garanteix l’equitat per a tot l’alumnat, i molt especialment la d’aquells amb necessitats educatives especials.

FAMPA Castelló alerta també que la responsabilitat de l’atenció als menors recau principalment en les dones en la majoria dels casos. Per aquest motiu, si no s’aporten solucions, la bretxa de gènere s’engrandirà, desfent un ardu camí.