La federació considera que es tracta d’una llei consensuada que posa en el centre a l’escola pública

FAMPA Castelló “Penyagolosa” defensa la LOMLOE perquè, segons expressa l’entitat, es tracta d’una reforma educativa que s’ha tramitat amb el màxim consens i marca el camí cap a un ensenyament més modern i inclusiu. En aquest sentit, la federació remarca que es tracta d’una llei que posa les bases per a una escola pública igualitària, més plural, i equitativa.

L’entitat destaca com un dels punts forts del nou text l’alta participació en l’hora de la seua elaboració, ja que, segons defensen, ha participat la comunitat educativa, estudiant i votant cadascuna de les més de 550 esmenes que es van suscitar en el Consell Escolar de l’Estat. Sobre dos dels punts que han generat més controvèrsia, ressalta que “no elimina ni els col·legis concertats ni els d’educació especial ni suprimeix el castellà com a llengua vehicular”.

En aquest sentit, FAMPA Castelló reitera que la LOMLOE aposta per l’escola pública, donant prioritat a la inversió de diners públics en aquests centres. Un punt que no suposa l’eliminació de l’educació privada concertada sinó una revisió de la situació legal dels concerts, que s’han anat incrementant de manera progressiva en els últims anys. D’aquesta manera, la nova Llei educativa contempla l’existència dels concerts educatius amb models limitats i sempre revisant la inversió en aquests col·legis i blindant l’escola pública com el pilar bàsic del sistema educatiu.

Respecte a la llengua, FAMPA entén que aquesta nova norma no és un instrument per a eliminar el castellà com a llengua vehicular. Segons la federació, la LOMLOE garanteix el respecte del castellà així com de les llengües establides com a oficials en les comunitats. Per això, subratlla que el castellà tindrà presència real en el procés educatiu de tot l’alumnat, amb independència de la Comunitat Autònoma on residisca. De fet, la nova norma busca precisament assegurar que tots els estudiants acaben la seua educació bàsica amb un domini ple de la llengua castellana, igual que de la llengua cooficial, i de, almenys, un idioma estranger.

Sobre les crítiques a l’eliminació dels centres d’Educació Especial, la LOMLOE no elimina l’opció dels centres d’Educació Especial. Concretament, proposa incrementar els recursos dels centres ordinaris, en la línia seguida pels organismes internacionals, perquè totes les famílies puguen optar per un d’aquests centres i que aquest col·legi oferisca plenes garanties de qualitat en l’atenció. En altres paraules, l’objectiu és dotar als centres de recursos perquè existisca una vertadera inclusió aconseguint que la immensa majoria de l’alumnat realitze el seu procés educatiu en els centres ordinaris amb tots els recursos humans i materials.

Amb tot, FAMPA remarca que es tracta d’un text redactat atenent sempre de manera prioritària al dret a l’educació dels menors. A més, “suposa caminar cap a l’educació del segle XXI que acosta al model que volem d’escola pública, amb igualtat d’oportunitats, més plural, equitativa i moderna”, sentencien.