FAMPA assisteix a una reunió amb la Direcció Territorial d’Educació en Castelló

La Direcció Territorial de Castelló va rebre a FAMPA Castelló “Penyagolosa” el passat divendres al matí. La cita s’emmarca dins del cicle de reunions periòdiques entre aquesta Direcció i la representació provincial de les famílies de l’escola pública.

Alguns dels temes tractats en la trobada han estat relacionats amb l’excepcional inici de curs. Entre ells, destaquen la ventilació d’espais, la semipresencialitat en alguns instituts o les activitats de les AMPA dins dels centres.

En general, el desenvolupament de totes aquestes qüestions està sent satisfactori. És d’agrair i valorar la bona resposta dels equips directius, del professorat, de les famílies i, de forma destacada, de tot l’alumnat.

En la taula també s’han tractat diversos casos particulars plantejats per les AMPA de les comarques castellonenques. Aquest és un profitós exercici tant per a atendre els dubtes de les AMPA com perquè la Conselleria conega de primera mà les preocupacions de les famílies. A més, s’han comentat altres temes generals, com el pas de l’alumnat d’aules CYL de primària a secundària, o el desdoblament d’aules.