Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària

Estimades AMPA,

Com bé sabeu, segons el que estableixen els articles 17, 21 i 22 dels estatuts d’aquesta federació, i segons acord de Junta Directiva del 5 de maig,

Es convoca a totes les nostres AMPA a participar i col·laborar en aquesta assemblea, convocada el pròxim 29 de maig de 2021, al Museu de les Belles Arts de Castelló (Avda. dels Germans Bou, núm. 28, 12003 Castelló de la Plana).

L’Assemblea Ordinària es realitzarà a primera convocatòria a les 09:15 hores, i la segona a les 09:45 hores, que serà quan comence l’assemblea, amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia:
1 Constitució de la Mesa de l’Assemblea General
2 Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior
3 Memòria d’Activitats 2020
4 Balanç econòmic de l’exercici 2020
5 Projecte d’activitats per a l’any 2021
6 Pressupost per a l’exercici 2021
7 Precs i preguntes

L’Assemblea Extraordinària serà a les 11:00 hores en primera convocatòria i a les 11:30 hores en segona, que serà quan comence l’assemblea, amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia:

1. Presentació de candidatures i incorporació de nous membres a la Junta
2. Precs i preguntes

Seguint les normatives sanitàries, us adjuntem en aquest correu el  full d’inscripció de l’assemblea , ( que es pot accedir amb aquest enllaç ) que ha de presentar-se  amb 48 hores d’antelació de l’Assemblea . Es pot deixar a la seu de la FAMPA o enviar per correu electrònic.

També us adjuntem un  full de presentació de candidatura , ( que es pot accedir amb aquest enllaç) que s’haurà de  presentar 10 dies abans de la celebració de l’Assemblea amb les candidatures. 

Us recordem que per a formar part de la Junta Directiva de la Fampa no és necessari formar part de la junta del col·legi.

Si teniu qualsevol dubte, podeu consultar a info@fampacastello.org o al 656841415.