En el butlletí d’aquesta setmana us compartim el text que hem elaborat responent a les preguntes que es plantejaven en la jornada Inclusió: de l’aula al món laboral.

També us compartim les formacions que estan programades per a la pròxima setmana perquè us animeu a demanar-les per a les vostres AMPA.

Per últim, us proposem participar en la xerrada Educar en igualtat és possible, que es realitzarà el 3 de març a les 18 h.

Tota la informació la teniu en els enllaços sobre les imatges.

Butlletí n67