FAMPA Castelló trasllada el seu malestar per la publicació de la modificació de la jornada escolar

  • L’entitat es reuneix amb la Direcció Territorial d’Educació

FAMPA Castelló Penyagolosa ha assistit aquest dimecres a una reunió telemàtica amb el director territorial de Cultura i Educació, Alfred Remolar, la cap de Servei territorial d’Educació, Maria Josep Palmer, i l’inspector cap territorial d’Educació, Juan Corchado. La principal reivindicació d’aquesta trobada ha sigut el descontentament amb el plantejament de la modificació de la jornada escolar.

Per a la federació reiniciar el procediment de canvi de jornada escolar implica «reobrir enfrontaments dins de la comunitat escolar amb arguments que amaguen reivindicacions laborals i conveniències personals i que no miren per millorar l’educació de les nostres filles i fills». Per això, l’entitat demana que la decisió de canviar la jornada escolar la prenga la Conselleria d’Educació i que no es deixe en mans de la comunitat educativa, amb l’objectiu d’evitar generar diferències dins de l’escola pública i entre la pública i la concertada.

Des de la Direcció Territorial han comentat que la intenció és donar veu a les famílies i que siguen elles qui trien el tipus de jornada que creguen millor, però des de FAMPA es considera que encara falten estudis i coneixements perquè es trie de manera desinteressada.

Per altra banda, totes les activitats presentades pel centre en el seu projecte hauran de ser sufragades pel mateix, de forma que totes les xiquetes i xiquets tinguen accés.

A més, respecte a les activitats extraescolars realitzades per les AMPA dins de l’horari escolar no lectiu, la cap de Servei recalca que, per evitar la discriminació, aquestes han de ser sufragades pel centre en el cas de l’alumnat becat i que es presentaran a banda de les activitats que s’inclouen en la programació general del curs elaborada pel centre.

La Conselleria anima als centres a fer aquesta tasca perquè, asseguren, tindran tots els recursos que necessiten per a cobrir les seues necessitats. 

Un altre dels punts a tractar ha sigut l’actuació de la Conselleria d’Educació en la darrera etapa de la pandèmia. En aquest sentit el director territorial ha justificat que els últims protocols han sigut consensuats pel Ministeri i que totes les actuacions s’han pres per part de la Conselleria de Sanitat en reunions periòdiques amb els consellers d’Educació.

També es comenta la possibilitat que les famílies puguen accedir i convocar activitats dins dels centres escolars. Des de finals del trimestre passat es preveu que les AMPA entren als edificis, però sempre han de primar els plans de contingència.

Entre altres, també han estat sobre la taula els problemes dels menjadors escolars en els centres rurals. La Direcció Territorial ha explicat que volen trobar solucions actualitzant la normativa, de manera que siguen empreses locals les que oferisquen aquest servei als centres rurals. L’inspector assegura que el tema es tractarà de manera global perquè s’està parlant de pobles i de futur.

Per últim, s’ha exposat que es farà una proposta a la Direcció General d’Inclusió sol·licitant un tercer orientador per als centres de la província amb més alumnat, ja que en molts casos el màxim de dos orientadors assignats als centres de la Comunitat és insuficient per a cobrir la demanda.