Estimades AMPA,

Com bé sabeu, segons el que estableixen els articles 17, 21 i 22 dels estatuts d’aquesta federació, i segons acord de Junta Directiva del 21 de desembre de 2022

es convoca a totes les nostres AMPA a participar i col·laborar en aquesta assemblea, convocada el pròxim 4 de febrer de 2023, al CEIP Bernat Artola (carrer Columbretes, 5, 12003 Castelló de la Plana, Castelló).

L’assemblea ordinària es realitzarà a primera convocatòria a les 09.30 h, i a segona a les 10 h, que serà quan comence l’assemblea. En aquesta es farà un balanç de l’activitat realitzada durant el curs 2021-2022, així com el projecte d’activitats per a l’any 2022-2023.

Ordre del dia:

  1. Constitució de la Mesa de l’Assemblea General.
  2. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
  3. Memòria d’activitats 2022.
  4. Balanç econòmic de l’exercici 2022.
  5. Projecte d’activitats per a l’any 2023.
  6. Pressupost per a l’exercici 2023.
  7. Precs i preguntes.

L’assemblea extraordinària es realitzarà a primera convocatòria a les 11 h i a segona a les 11:30 h, que serà quan comence l’assemblea.

Ordre del dia:

  1. Constitució de la Mesa de l’Assemblea Extraordinària.
  2. Presentació de candidatures i ratificació dels càrrecs.

Us adjuntem en aquest correu el full d’inscripció de l’assemblea que ha de presentar-se amb 48 hores d’antelació de l’Assemblea. Es pot deixar a la seu de la FAMPA o enviar per correu electrònic.

També us adjuntem un full de presentació de candidatura que s’haurà de presentar deu dies abans de la celebració de l’Assemblea amb les candidatures.

Us recordem que per a formar part de la Junta Directiva de la FAMPA no és necessari formar part de la junta de l’AMPA del centre.

Hi haurà servei de ludoteca per a totes aquelles i aquells que ho necessiten. Els interessats/ades podran inscriure’s a través del següent enllaç: https://forms.gle/rvg69ZJFvAsBKfsn7 

En acabar les dues assemblees els assistents gaudirem d’un aperitiu.

Si teniu qualsevol dubte, podeu consultar a info@fampacastello.org o al 656841415.

El President: Josep Albiol Esteller

La Secretària d’Organització: Esther Pardo Belles