clase_ejercicios

Les AMPA critiquen que els centres escolars demanen diners a l’inici de curs als pares i mares per a la compra de material escolar, ja que consideren que tots els recursos materials necessaris haurien d’estar inclosos i subvencionats per l’administració en el cas de les escoles de titularitat pública. En aquest sentit, la presidenta de FAMPA, Silvia Centelles, ha explicat que “l’educació pública se suposa que és gratuïta i per tant s’ha de garantir que tots els centres estigueren dotats del material necessari sense comptar amb les aportacions de les famílies”.

En aquest sentit, expliquen que la federació ha rebut queixes d’algunes AMPA per aquest tema, ja que, encara que solen ser despeses reduïdes, són molts els centres que recapten diners per subvencionar les fotocòpies o altres tipus de material escolar que necessiten per portar a terme els projectes educatius a les seues escoles. També solen demanar aportacions de material per a l’ús de la classe en concret o del centre en general. Així, els representants de FAMPA expliquen que aquest fet suposa una discriminació per a les famílies que compten amb menys recursos econòmics i pot generar diferències entre centres depenent del nivell socioeconòmic de les famílies. A més, consideren que “les famílies no tenim l’obligació de pagar o solucionar els problemes de gestió econòmica dels centres”.

En aquest sentit FAMPA proposa millorar la gestió dels recursos econòmics dels centres des de l’administració i les mateixes escoles. Ja que “l’aportació de recursos econòmics o materials per part de les famílies no és una manera seriosa, ni justa d’obtenir els recursos necessaris a les aules per portat a terme la tasca docent i, a més, en alguns casos pot suposar problemes organitzatius i pot generar conflictes”.