Concurs de relats curts de FAMPA Castelló Penyagolosa

Publicación1-en castellano.pub

Publicación1-bueno.pub

Bases per al concurs de relats curts de la Federació d’AMPES FAMPA Castelló – Penyagolosa.

QUI?

És un concurs adreçat a alumnat que estiga cursant 4t PRI, 5è PRI, 6è PRI, 1r ESO, 2n ESO, 3er ESO i 4t ESO durant tot el procés del premi, i que pertanya a un AMPA federada en la Federació d’AMPES FAMPA Castelló – Penyagolosa.

Cada persona només podrà presentar un relat.
QUÈ?

El relat haurà de ser original i inèdit i no podrà haver estat premiat en cap altre concurs, ni podrà ser presentat en cap certamen literari mentre aquest reste obert.

El relat ha de tenir una extensió d’entre 500 i 1000 paraules i ha de estar escrit en lletra ‘Arial’, mida 12.

El text pot ser de temàtica, genere i estil lliure, de ficció o de no-ficció, i deurà començar obligatoriament amb aquesta frase: “Fa molt, molt de temps en un país llunyà, hi havia una escola…”

El relat ha de estar escrit en valencià.
COM?

Per a participar en el certamen cal inscriure´s enviant un correu electrònic a concursosfapacastello@gmail.com indicant:

NOM COGNOMS EDAT/CURS CENTRE CORREU ELECTRÒNIC TELÈFON DE CONTACTE

I adjuntar l’arxiu amb el relat sense signar en format word o PDF.

Tots els treballs s’hauran de presentar a través de les respectives AMPES de cada centre, quedant exclosos tots aquells treballs que no es presenten d’aquesta manera.

JURAT

El jurat estarà format per membres de la junta de FAMPA, membres d’AMPES federades que ho sol·liciten i escriptors locals, entre d’altres membres. Per a la valoració dels treballs es tindrà en compte la qualitat literaria i l’originalitat creativa.

CALENDARI PREVIST

El termini de presentació de relats s’iniciarà el dia 19 de desembre de 2016 i finalitzarà a les 12 de la nit del dia 1 d’abril de 2017.

El 23 d’abril l’organització comunicarà els relats guanyadors. Per a tal efecte s’utilitzarà les xarxes socials de FAMPA Castelló – Penyagolosa, així com un correu electrònic personalitzat per als guanyadors.

El 9 de maig es farà el lliurament del premi. És imprescindible que les persones guanyadores assisteixin a l’esmentat acte per a la recepció del premi i realitzar la fotografia corresponent.

PREMIS Es concediran 3 premis:

3er Premi: Una recopilació de 5 llibres de lectura infantil/juvenil. 2on Premi: Una recopilació de 10 llibres de lectura infantil/juvenil. 1er Premi: Un llibre electrònic.

A més, tots els participants rebran un llibret amb la recopilació dels millors relats, incloent els guanyadors.

També es concedirà un premi especial al centre educatiu on estudie l’autor de l’obra guanyadora que consistirà en una recopilació de 10 llibres de lectura infantil/juvenil per a la seua biblioteca.

IMPORTANT

L’autor o autora reconeix ser qui ha escrit el relat, com a tal, té tots els drets sobre l’esmentada obra. L’autor o autora cedeix els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra a FAMPA Castelló – Penyagolosa. Aquests drets d’explotació de l’obra que se cedeixen són en qualsevol dels formats existents i coneguts a dia d’avui. No hi haurà cap remuneració econòmica percebuda per l’autor o autora com a contraprestació per aquesta cessió. El premi pot quedar desert si així ho determina el jurat. Es podran concedir tots els accèssits que el jurat consideri oportú. El premi no podrà ser canviat per diners o compensació d’una altra índole. Les deliberacions del jurat seran del tot reservades i, per tant, no es podrà demanar a cap dels seus membres que n’ofereixi explicacions. Persentar-se aquest concurs implica l’acceptació de totes les bases.