MENYS PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES EN LA RENOVACIÓ DE LA JORNADA CONTINUADA

Les famílies de l’escola pública de Castelló no entenen ni comparteixen la decisió de la Conselleria d’Educació de crear una disposició transitòria del ROF de Primària i Infantil sobre la renovació del Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar per a la renovació de la jornada continuada en els centres en els quals està implantada des dels cursos 2016-2017 i 2017-2018 a través de l’aprovació del 2/3 en el Consell Escolar. No entenen aquest canvi en el procés, “ens reunim amb la Conselleria fa uns dies per a tractar temes educatius d’interés per a les famílies i en cap moment se’ns va fer al·lusió a aquest canvi en el procés de renovació de la jornada continuada. Per a les mares i pares de Castelló, aquest anunci de l’Administració ha sigut una sorpresa”, apunta Silvia Centelles, Presidenta de FAMPA Castelló.

Les famílies tornem a ser coneixedores d’informació d’interés sobre l’educació dels nostres fills i filles a través dels mitjans de comunicació i no directament des de la Conselleria. Encara que el tema es tractarà demà en la Mesa de Mares i Pares, entenem que la decisió ja està presa per l’executiu i novament no ens sentim part participativa en l’elaboració de les normatives. Quan ens asseiem a negociar-les, ja estan tancades i poc o res podem aportar. Els canvis en la renovació de la jornada continuada afecta directament a les famílies, no sols a les vies de participació, sinó també, a la conciliació familiar. “En aquest assumpte, creiem que les famílies tenim molt a dir i en cap moment se’ns ha preguntat ni consultat”, afig Centelles.

Des de la FAMPA Castelló volem que qualsevol modificació en la renovació de la jornada continuada es regule a través d’una normativa que modifique la vigent perquè es procedisca a partir d’ella, però no a través de meres instruccions que elabora la Conselleria i que arriben als centres educatius.

La disposició transitòria de la Conselleria que permet que la jornada continuada es renove a través del Consell Escolar i no a través d’una consulta directa com es va fer a l’inici resta participació de les famílies, que tenen en el consell escolar una representació no paritària. El nou procediment tampoc té en compte als pares i mares que hui formen part de la comunitat educativa, però que fa 3 anys no van poder participar en el procés perquè encara no estaven en els centres.

En definitiva, si les famílies no participen a través d’una votació directa en la renovació de la jornada, almenys que siga la pròpia Administració la que decidisca la continuïtat de la mateixa seguint els criteris dels experts en matèria educativa.

La FAMPA sempre ha treballat per a motivar la participació de les AMPA des de la responsabilitat, informant els nostres socis sobre la normativa vigent.